Pauleen Mannevaara

Lektor i vård

0294 282 696

Digitals kompetenser bland vårdpersonalen från utbildningsperspektiv