Pauleen Mannevaara

Lektor i vård

Telefonnummer:0294 282 696

Digitals kompetenser bland vårdpersonalen från utbildningsperspektiv