Lotta Eronen

Lektor i vård

Telefonnummer:040 355 32 59

(Master of Health Care: avancerad klinisk vård, sjukskötare: Bachelor)
Jag arbetar som forskningsassistent och som lärare i vård både på den svenska och den Internationella sidan. Jag har tio års klinisk erfarenhet av kirurgisk- och perioperativ vård. Mitt masterarbete i avancerad klinisk vård handlade om utveckling av patientsäkerheten. Med fokus på förändring, utveckling och skuldfri miljö. Jag har gjort kvalitativ studie och olika slags intervjuer.

På Arcada är jag involverad i bl.a. ett forskningsprojekt kring medkänsla ur olika perspektiv och ett forskningsprojekt om finlandssvenska unga professionellas karriär och välbefinnande i arbetet inom social och hälsovårdssektorn.

Jag siktar på doktorandstudier med intresse för kompetens och välbefinnande i arbetet inom hälso- och sjukvården.

Lotta Eronen