Camilla Genberg

Amanuens

Pedagogie magister

0294 282 672

Som amanuens strävar jag till att optimera studieupplevelsen för studenterna på Institutionen för Ekonomi och affärsanalys och arbetar alltid med studenten i fokus.

Mina huvudsakliga ansvarsområden:
- Handledning av studenters individuella studieplaner och processer
- Deltagande i utbildningsplanering och kvalitetsarbete
- Administrativa uppdrag i samarbete med den undervisande personalen
- Planering av introveckan

Camilla Genberg