Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Ingalill Aspholm

Lärare i företagsekonomi

Joacim Broth

Lektor i företagsekonomi

Linn Hongell

Tf. prefekt för inst för ekonomi och affärsanalys

Telefonnummer:0294 282 524

Henrik Nyman

Överlärare i smarta digitala lösningar

Telefonnummer:0294 282 706