Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Erica Adlercreutz

Lektor i företagsekonomi och affärsanalys

0294 282 742

Ingalill Aspholm

Lärare i företagsekonomi

Kaj-Mikael Björk

Överlärare i analytik och logistik

040 777 32 70

Joacim Broth

Lektor i företagsekonomi

Niklas Eriksson

Överlärare i digital marknadsföring

0294 282 620

Leonardo Espinosa Leal

Senior lecturer in big data analytics & Researcher

0294 282 549

Susanna Fabricius

Lektor i turism, utbildningsansvarig

0294 282 573

Mia Halmén

Lektor i företagsekonomi

0294 282 589

Linn Hongell

Tf. prefekt för inst för ekonomi och affärsanalys

0294 282 524

Tove Kietz

Lektor i företagsekonomi

0294 282 455

Jan Nyberg

Lärare i informationssystem

0294 282 532

Henrik Nyman

Överlärare i smarta digitala lösningar

0294 282 706

Andrey Shcherbakov

Lektor i informationsteknologi

Andreas Stenius

Lektor i företagsekonomi

Minna Stenius

Lektor i företagsekonomi, spec finansiering

0294 282 813

Anna Wehren

Lektor i företagsekonomi

0294 282 741

Magnus Westerlund

Överlärare i informationsteknik

0294 282 540