Henrika Franck

Prorektor med ansvar för forskningen

Ekonomie doktor

Telefonnummer:050 585 65 29

se den engelska sidan

Henrika Franck