Enheten för vägledning och studentvälmående

Mia Ekström

Studievägledare och specialpedagog

0294 282 517

Maria Höglund

Ansvarig för studentvälmående

0294 282 830

Alexander Nylund

Junior full stack developer

Sandra Slotte

Ansvarig för hållbart karriärstöd

0294 282 668

Annika Stadius

Chef för vägledning och studentvälmående

0294 282 613

Markus Söderman

Koordinator för Helsingforsalliansen