Enheten för vägledning och studentvälmående

Maria Höglund

Ansvarig för studentvälmående

0294 282 830

Helena Martin

Vägledare till vägledningscentret

0294 282 576

Vilma Mäkelä

Koordinator för Helsingforsalliansen

0294 282 675

Sandra Slotte

Ansvarig för hållbart karriärstöd

0294 282 668

Annika Stadius

Chef för vägledning och studentvälmående

0294 282 613