Andreas Stenius

Lektor i företagsekonomi

Lektor i företagekonomi inom ekonomistyrning, särskilt finansiering.