Erasmus+

Erasmusprogrammet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger lärare, administrativa medarbetare och studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Från och med läsåret 2014/15 ingår Erasmus i Erasmus+ programmet.

Erasmus Logo

Erasmusprogrammet erbjuder mobilitetsmöjligheter med finansiellt stöd; studier, praktik, lärarmobilitet i undervisningssyfte och personalmobilitet i kompetensutvecklingssyfte. Årligen utlyses också resebidrag i syfte att utvärdera och utveckla befintliga Erasmussamarbeten. Dessutom finns möjlighet att söka stöd för projekt som intensivprogram, kursutveckling, tematiska nätverk, mm.

I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av det nationella Erasmus + programkontoret vid Utbildningsstyrelsen.

Om du är intresserad av utbytesstudier kan du läsa mer i kapitlet om studentutbyte i studieguiden

Ladda ned Arcadas Erasmus-policy (på engelska)
Ladda ned Arcadas Erasmus Charter (på engelska)

 

SeaFocus

Arcada är en av SeaFocus akademiska partners. Partnerskapet innebär att Arcada hjälper SeaFocus att vidareutveckla konceptet Intelligence Hunt och att hitta de bästa resurserna för företagen som deltar i tävlingen genom att sprida information om projektet till studenterna.

SeaFocus logo

SeaFocus är sjöfartsbranchens ledande näringslivsplattform för tjänster och projekt som fokuserar på utvecklingen av sjöfartsindustrin.

Intelligence Hunt® är SeaFocus project för att lyfta upp sjöfartsbranschen som en attraktiv arbetsgivare för högskolestudenter samtidigt som det förser branschen med pinfärsk kunskap och nytänkande.

Läs gärna mer på seafocus.fi   

Idrottsakademin URHEA

Arcada uppmuntrar elitidrottare att kombinera idrottskarriär och studier

Yrkeshögskolan Arcada uppmuntrar, som medlem i huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA, elitidrottare att skaffa sig en utbildning vid sidan om idrottskarriären. URHEA är ett regionalt samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv samt i utveckling av träningsfaciliteter i huvudstadsregionen. Arcada har aktivt medverkat i URHEA sedan akademin grundades i slutet på 1990-talet och blev officiellt medlem år 2003. URHEA erhöll som en av de första idrottsakademierna i Finland rätt att använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring då akademin våren 2008 godkändes i kvalitetsauditeringen.

Urhea logo

 

Flexibel studiegång

Elitidrottande studenter på Arcada får hjälp med att flexibelt kombinera studier med idrottskarriären genom bl.a. personlig studievägledning, där tränarna kopplas in för att på bästa möjliga sätt kunna göra studiegången flexibel och smidig. Arcada erbjuder även träningsfaciliteter i eller i närheten av högskolan (ex. yrkeshögskolans eget gym och terapibassäng).

Som elitidrottare ansöker man om medlemskap i URHEA och får därigenom tillgång till det stöd akademin erbjuder. 

Läs mer om URHEA på www.urhea.fi

 

Creative Campus Arabia

Creative Campus Arabia

 

 

 

 

 

 

 


Creative Campus Arabia är Arcadas, yrkeshögskolan Metropolias och yrkeshögskolan Diakonias samprojekt. Projektets målsättning är att öka Arabia-områdets attraktivitet som centrum för design och den kreativa branschen. Inom projektet utvecklar vi tjänster som gäller den kreativa branschens produktion, samanvändning av utrymmen i området samt högskolornas gemensamma utbildningserbjudande. Vi satsar på samarbete mellan företag och högskolor och på teknologins användning i design, stadsutveckling och i studier. Visionen är att stärka området som ett internationellt betydande centrum för kulturbranschen. 


NOBANET

Läs mer på www.nordicbalticnet.info
Kontaktpersoner på Arcada: Eija Källström and Mikael Forsström

Nobanet

 

The Baltic University Programme (BUP)

läs mer på www.balticuniv.uu.se
Kontaktpersoner på Arcada: Eija Källström

nordplus