Arcadas studieservice består av studieärenden, antagningsservice, internationella ärenden, studievägledaren och specialpedagogen samt studiepsykologen.

Enhetschef

Annika Stadius, studiechef
Tfn 0207 699 613
E-post annika.stadius(a)arcada.fi

Studieärenden

Studieärenden ger information till och betjänar högskolans examensstuderande i frågor som berör:

  • läsårsanmälan och studierätten,
  • anhållan om examensbetyg
  • studieintyg och studieregisterutdrag,

studiearenden@arcada.fi

Camilla Genberg, studiekoordinator
Tfn 0207 699 672
E-post studiearenden(a)arcada.fi
Intyg, studieregisterutdrag, betyg, läsårsanmälan, tillgodoräknanden, studierätt

Yvonne Engblom, studiekoordinator
Tfn 0207 699 442
E-post studiearenden(a)arcada.fi
Betyg, intyg, studieregisterutdrag, läsårsanmälan

Antagningsservice

Arcadas antagningsservice ger service och information till alla sökande och potentiella sökande till examensinriktad utbildning vid Arcada, samt till personer som i sitt yrke vägleder dessa sökande. Antagningsservice sköter även administrationen kring ansökan och antagning samt verkställer det lagenliga myndighetsansvar som yrkeshögskolorna har.

antagningsservice@arcada.fi

Lilian Sjöberg, ledande studiekoordinator
Tfn 0207 699 671
E-post studiearenden(a)arcada.fi, antagningsservice(a)arcada.fi

Ulrika Svanbäck, antagningsrådgivare
Tfn 0207 699 676
E-post admissions(a)arcada.fi
Ansökan, antagning

Heidi Uuttana, antagningshandläggare
Tefn 0207 696 423
E-post antagningsservice(a)arcada.fi

Studentutbyte

Internationella ärenden hjälper studenter med de praktiska arrangemangen kring studentmobilitet, såväl studenter som åker på utbyte från Arcada som de som kommer på utbyte till Arcada. Internationella ärenden samarbetar med utbildningarna och våra internationella partners för att skapa intressanta utbytesmöjligheter runt om i världen för Arcadas studenter.

international@arcada.fi

Kátia Torres Airava, internationell koordinator
Tfn 0207 699 468
E-post international(a)arcada.fi

Elina Mustasilta, internationell koordinator (moderskapsledig fr.o.m. 31.10.2016)

Christa Holm, ledande internationell koordinator (moderskapsledig fr.o.m. 19.6.2017)

Annika Keskinen, koordinator
Tfn 0207 699 673
E-post international(a)arcada.fi
utgående studentutbyte

Vägledning

Arcada har gått in för en handledningsmodell som utgår från en kombination av central och lokal handledning. Den centrala handledningen, som i Arcada benämns vägledning, handhas av studievägledaren, medan den lokala handledningen sköts av amanuensen, lärartutorerna och lärarna vid institutionerna.

Mia Ekström, studievägledare, specialpedagog
Tfn 0207 699 517
E-post mia.ekstrom(a)arcada.fi

Studiepsykolog

Studiepsykologen erbjuder individuellt samtalsstöd och vägledning i frågor kring bland annat studiemotivation, tidsanvändning och stresshantering.

Katarina Kiiskinen, studiepsykolog
E-post katarina.kiiskinen(a)arcada.fi