Arcadas studieservice består av studieärenden, antagningsservice, internationella ärenden, studievägledaren och specialpedagogen samt studiepsykologen.

Enhetschef

Sabina Eerola, studiechef
Tfn +358 (0)294 282 611
E-post sabina.eerola@arcada.fi

Studieärenden

Studieärenden ger information till och betjänar högskolans examensstuderande i frågor som berör:

  • läsårsanmälan och studierätten,
  • anhållan om examensbetyg
  • studieintyg och studieregisterutdrag,

studiearenden@arcada.fi

Yvonne Engblom, studiekoordinator
Tfn 0294 282 842
E-post studiearenden@)arcada.fi
Betyg, betygsanhållan, intyg, studieregisterutdrag, läsårsanmälan, tillgodoräknande, studierätt

Carolina Tallgren, studiekoordinator
Tfn 0294 282 680
E-post studiearenden@arcada.fi
Betyg, betygsanhållan, intyg, studieregisterutdrag, läsårsanmälan, tillgodoräknande, studierätt

Antagningsservice

Arcadas antagningsservice ger service och information till alla sökande och potentiella sökande till examensinriktad utbildning  och Öppna YH-leden vid Arcada, samt till personer som i sitt yrke vägleder dessa sökande. Antagningsservice sköter även administrationen kring ansökan och antagning samt verkställer det lagenliga myndighetsansvar som yrkeshögskolorna har.

antagningsservice@arcada.fi

Lilian Sjöberg, ledande studiekoordinator
Tfn 0294 282 671
E-post studiearenden@arcada.fi, antagningsservice@arcada.fi

Ulrika Svanbäck, antagningsrådgivare
Tfn 0294 282 676
E-post admissions@arcada.fi
Ansökan, antagning

Heidi Uuttana, antagningshandläggare
Tefn 0294 282 423
E-post antagningsservice@arcada.fi

Studentutbyte

Internationella ärenden hjälper studenter med de praktiska arrangemangen kring studentmobilitet, såväl studenter som åker på utbyte från Arcada som de som kommer på utbyte till Arcada. Internationella ärenden samarbetar med utbildningarna och våra internationella partners för att skapa intressanta utbytesmöjligheter runt om i världen för Arcadas studenter.

international@arcada.fi

Christa Holm, ledande internationell koordinator
Tfn +358 (0)294 282 670
E-post international@arcada.fi

Kátia Torres Airava, inkommande studentutbyte/moveon koordinator
Tfn 0294 282 868
E-post international@arcada.fi

Annika Keskinen, koordinator
Tfn 0294 282 673
E-post international@arcada.fi
utgående studentutbyte

Vägledning

Arcada har gått in för en handledningsmodell som utgår från en kombination av central och lokal handledning. Den centrala handledningen, som i Arcada benämns vägledning, handhas av studievägledaren, medan den lokala handledningen sköts av amanuensen, lärartutorerna och lärarna vid institutionerna.

Mia Ekström, studievägledare, specialpedagog
Tfn 0294 282 517
E-post mia.ekstrom@arcada.fi

Helena Martin, studievägledare
Tfn 0294 282 576
E-post helena.martin@arcada.fi