Språkenheten ansvarar för utbildningen i språk och kommunikation vid Arcada. Därtill erbjuder avdelningen för språk språkstöd för Arcadas studenter och medarbetare och svarar för utvärderingen av studenternas kompetens i de inhemska språken som enligt lagen krävs av offentligt anställda.

Ansvaret för undervisningen och utvecklingen inom enheten bärs av chefen för språkenheten.

Chef för språkenheten Kerstin Stolt
Tfn +358 207 699 618
kerstin.stolt[at]arcada.fi