Språkenheten ansvarar för utbildningen i språk och kommunikation vid Arcada. Därtill erbjuder avdelningen för språk språkstöd för Arcadas studenter och medarbetare och svarar för utvärderingen av studenternas kompetens i de inhemska språken som enligt lagen krävs av offentligt anställda.

Ansvaret för undervisningen och utvecklingen inom enheten bärs av chefen för språkenheten.

Chef för språkenheten Ulrika Rancken
Tfn +358 40 512 72 80
ulrika.rancken[at]arcada.fi