Arcadas rektor leder och ansvarar för Arcadas operativa verksamhet och förvaltning av dess egendom och ansvarar för högskolans externa kommunikation och samhällsrelationer. Prorektor fungerar som rektorns ställföreträdare.

Rektoratet arbetar med verksamhetsstyrning och -uppföljning samt övergripande strategifrågor i syfte att utveckla Arcadas verksamhet.

Rektor, vd Henrik Wolff
Tfn: +358 207 699 600, +358 50 64 936
henrik.wolff[at]arcada.fi

Prorektor, prefekt Camilla Wikström-Grotell
Tfn +358 207 699 421, +358 50 3580 938
camilla.wikstrom-grotell[at]arcada.fi

Vd:s och rektors assistent Susanne Sahlgren
Tfn 0207 699 601, +358 40 7247 353
susanne.sahlgren[at]arcada.fi