Arcadas kommunikationsenhet jobbar med att stärka och utveckla högskolans varumärke, göra högskolan till en attraktiv miljö för studenter och medarbetare och stöda högskolan att med kommunikativa medel nå målsättningarna. Kommunikationsenheten ska erbjuda en god infrastruktur och verktyg för kommunikationsarbetet och har en samordnande, stödjande och rådgivande roll i kommunikationsfrågor.

Enhetens huvudsakliga uppdrag är:

  • kommunikationsplanering 
  • upprätthållande och utveckling av högskolans identitet, image och profil
  • marknadskommunikation och studentrekrytering 
  • kontakter och relationer med media 
  • arrangemang gällande akademiska högtider, mässor, evenemang och konferenser
  • kontakter och relationer med alumner 
  • samordning och utveckling av fundraising 
  • att skapa förutsättningar för kommunikation med medarbetare och studenter 
  • rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor 

Kommunikationschef Hanna Donner
Tel +358 (0)294 282 523
E-post hanna.donner[a]arcada.fi

Marknadsföringschef Mikael Wacklin
Tel +358 (0)294 282 884
E-post mikael.wacklin[a]arcada.fi

Kommunikationsspecialist Susanna Elenius
Tel +358 (0)294 282 677
E-post susanna.elenius[a]arcada.fi

Marknadsföringsspecialist Ida Julin
Tel +358 (0)294 282 526
E-post ida.julin[a]arcada.fi

Marknadsföringsspecialist Sandra Ahtola
Tel +358 (0)294 282 681
E-post sandra.ahtola[a]arcada.fi

Chef för externa relationer Mia Ingman
Tel +358 (0)294 282 667
E-post mia.ingman[a]arcada.fi

Webbutvecklare Miika Mäkäräinen
Tel +358 (0)294 282 583
E-post miika.makarainen[a]arcada.fi

Digital Designer Christian Bergman
Tel +358 (0)294 282 596
E-post christian.bergman[a]arcada.fi