Arcadas kommunikationsenhet jobbar med att stärka och utveckla högskolans varumärke, göra högskolan till en attraktiv miljö för studenter och medarbetare och stöda högskolan att med kommunikativa medel nå målsättningarna. Kommunikationsenheten ska erbjuda en god infrastruktur och verktyg för kommunikationsarbetet och har en samordnande, stödjande och rådgivande roll i kommunikationsfrågor.

Enhetens huvudsakliga uppdrag är:

  • kommunikationsplanering 
  • upprätthållande och utveckling av högskolans identitet, image och profil
  • marknadskommunikation och studentrekrytering 
  • kontakter och relationer med media 
  • arrangemang gällande akademiska högtider, mässor, evenemang och konferenser
  • kontakter och relationer med alumner 
  • samordning och utveckling av fundraising 
  • att skapa förutsättningar för kommunikation med medarbetare och studenter 
  • rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor 

Kommunikationschef Hanna Donner
Tel +358 (0)207 699 523
E-post hanna.donner[a]arcada.fi

Marknadsföringschef Mikael Wacklin
Tel +358 (0)207 699 484
E-post mikael.wacklin[a]arcada.fi

Kommunikationsspecialist Susanna Elenius
Tel +358 (0)40 8288 081
E-post susanna.elenius[a]arcada.fi

Marknadsföringsspecialist Nathalie Edman-Koskell
Tel +358 (0)207 699 682
E-post nathalie.edman-koskell[a]arcada.fi

Marknadsföringsspecialist Sandra Ahtola
Tel +358 (0)40 5745 029
E-post sandra.ahtola[a]arcada.fi

Chef för externa relationer Mia Ingman
Tel +358 (0)207 699 667
E-post mia.ingman[a]arcada.fi

Webbutvecklare Miika Mäkäräinen
Tel +358 40 183 59 06
E-post mike.makarainen[a]arcada.fi

Digital Designer Christian Bergman
Tel +358 40 161 25 80
E-post christian.bergman[a]arcada.fi

Fundraisingmanager Susanna Grönblom
Tel +358 (0)40 555 32 83
E-post susanna.gronblom[a]arcada.fi