Arcadas kommunikationsenhet jobbar med att stärka och utveckla högskolans varumärke, göra högskolan till en attraktiv miljö för studenter och medarbetare och stöda högskolan att med kommunikativa medel nå målsättningarna. Kommunikationsenheten ska erbjuda en god infrastruktur och verktyg för kommunikationsarbetet och har en samordnande, stödjande och rådgivande roll i kommunikationsfrågor.

Enhetens huvudsakliga uppdrag är:

  • kommunikationsplanering 
  • upprätthållande och utveckling av högskolans identitet, image och profil
  • marknadskommunikation och studentrekrytering 
  • kontakter och relationer med media 
  • arrangemang gällande akademiska högtider, mässor, evenemang och konferenser
  • kontakter och relationer med alumner 
  • samordning och utveckling av fundraising 
  • att skapa förutsättningar för kommunikation med medarbetare och studenter 
  • rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor 

Kommunikationen koordineras och leds av Arcadas kommunikationschef.

Informatör Johanna Modig-Gräsbeck (moderskapsledig)
Tel +358 (0)207 699 677
E-post johanna.modig-grasbeck[a]arcada.fi

Informatör Andréa Högberg 
Tel +358 (0)207 699 699
E-post andrea.hogberg[a]arcada.fi

Kommunikationsplanerare Fredrik Gjerde
Tel +358 (0)207 699 680
E-post fredrik.gjerde[a]arcada.fi

Kommunikatör Mikael Wacklin
Tel +358 (0)207 699 484
E-post mikael.wacklin[a]arcada.fi

Kongress- och eventansvarig Maria von Bonsdorff-Hermunen
Tel +358 (0)207 699 503
E-post maria.vonbonsdorff-hermunen[a]arcada.fi

Alumnkoordinator Mia Ingman
Tel +358 (0)207 699 667
E-post mia.ingman[a]arcada.fi

Webbutvecklare Daniel Storgårds
Tel +358 (0)207 699 596 
E-post daniel.storgards[a]arcada.fi