IT-enheten ansvarar för drift och utveckling av Arcadas informationssystem och IT-infrastruktur samt upprätthålladet av IT-service. 

IT-service handkar IT-relaterade problem och ärenden och sköter om att alla får det IT-stöd som behövs.

För enhetens ledning, helhetsutveckling och verksamhetsplan ansvarar IT-chefen.

IT-chef Patrik Tarhonen
Tfn 0294 282 510
patrik.tarhonen[at]arcada.fi

IT-service
Tfn 0294 282 555
it-support[at]arcada.fi