Enheten för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande  ansvarar för Arcadas fortbildningsverksamhet. Fortbildning ges som specialiseringsstudier, läroavtalsliknande utbildning, öppen yrkeshögskoleverksamhet samt privatfinansierad utbildning. Utöver detta bedriver enheten projektverksamhet och ordnar seminarier. Enheten leds av direktören för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande, som är medlem i ledningsgruppen.

Mera information och kontaktuppgifter