Arcada Fortbildning ansvarar för Arcadas fortbildningsverksamhet. Fortbildning ges som specialiseringsstudier, läroavtalsliknande utbildning, öppen yrkeshögskoleverksamhet samt privatfinansierad utbildning. Utöver detta bedriver Arcada Fortbildning projektverksamhet och ordnar seminarier. Arcada Fortbildning leds av fortbildningschefen, som är medlem i ledningsgruppen och ansvarar för de fristående enheterna på Arcada.

Mera information och kontaktuppgifter