Biblioteket erbjuder en användarvänlig och nätbaserad biblioteks- och informationsverksamhet för Arcadas studenter och personal, men biblioteket är också öppet för allmänheten. Bibliotekets centrala verksamhet är kundservice, upprätthållande av samlingarna, utveckling av informationskompetens, de elektroniska tjänsterna, statistikuppföljning och nyckeltal samt samarbete med övriga instanser.

För bibliotekets ledning, helhetsutveckling och verksamhetsplan ansvarar bibliotekschefen.

Kontaktuppgifter och mera information på bibliotekets tjänstesida