Arcadas administration bereder och verkställer beslut som fattas av rektor eller Arcadas kollegiala förvaltningsorgan, ansvarar för Arcadas arbetsgivaruppgifter och dess HR-funktioner.

Arcadas adminstration leds av förvaltnings- och personaldirektören. Förvaltnings- och personaldirektören är medlem i ledningsgruppen och fungerar som sekreterare för Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse.

Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg
Tfn +358 294 282 609
susanne.homen-lindberg@arcada.fi