Arcadas administration bereder och verkställer beslut som fattas av rektor eller Arcadas kollegiala förvaltningsorgan, ansvarar för Arcadas arbetsgivaruppgifter och dess HR-funktioner. Administrationen handhar även de administrativa frågorna som gäller studentantagning, studierätt och utexaminering, tillhandahåller olika stödformer till studenterna under studiegången och koordinerar student- och personalmobiliten.  

Till administrationen hör studieservice samt HR-enheten.

Arcadas adminstration leds av förvaltnings- och personaldirektören. Förvaltnings- och personaldirektören är medlem i ledningsgruppen och fungerar som sekreterare för Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse.

Kontaktuppgifter

Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg
Tfn +358 207 699 609
susanne.homen-lindberg[@]arcada.fi

HR

HR-specialist Maria Höglund
Tfn 0207 699 420
maria.hoglund(a)arcada.fi

Studieservice

Studiechef Annika Stadius
Tfn 0207 699 613
annika.stadius[a]arcada.fi