Arcada har fem institutioner och en enhet för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande för den akademiska verksamheten. Därutöver finns stödfunktioner och administrativa enheter samt koncernens och högskolans gemensamma ekonomiförvaltning.

Samarbetet mellan institutionerna och enheterna karakteriseras av en öppen kommunikation, resultatmedvetenhet och en strävan efter maximal nytta för hela Arcada.