Skip to main content

Om Arcada

Arcada i framkanten – Vi sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv

Institutionerna på Arcada

Arcada erbjuder professionsinriktad högskoleutbildning och forsknings- och utvecklingsverksamheten är en integrerad del av utbildningen och fokuserad på strategiskt valda profilområden, där forskning och utveckling sker i överlärarledda lärarteam. Forskning och utveckling bedrivs i nätverk med forskningsinstitut och andra högskolor och universitet nationellt och internationellt.

Arcadas akademiska verksamhet är organiserad i fem institutioner: 

  • Institutionen för ekonomi och affärsanalys                         
  • Institutionen för energi- och materialteknologi                 
  • Institutionen för hälsa och välfärd                                           
  • Institutionen för kultur och media
  • Institutionen för vård                    

Varje institution leds av en prefekt.  

Institutionen för ekonomi och affärsanalys 

 

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Om institutionen

Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, där över 700 tradenom- och ingenjörsstudenter förbereder sig för det moderna näringslivet. Vår strävan på vår institution är att utbilda internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande.

På institutionen jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Vi tar även fram olika lösningar för näringslivet och samarbetar med företag.

Ett av prioritetsområdena på Arcada och institutionen för ekonomi och affärsanalys är affärsutveckling och informationsanalys med tyngdpunkt på analys av stora datamängder, s.k. Big Data. Vi har också forskning inom digital marknadsföring med fokus på turism, e-handel och kundrelationshantering.

Linn Hongell, EM
Prefekt 
Tfn 0294 282 524
linn.hongell(a)arcada.fi

Institutionen för energi och materialteknologi 

 

Energi- och materialteknologi

Om institutionen

På institutionen för energi och materialteknologi studerar närmare 300 ingenjörsstudenter inom Energi- och miljöteknik och Material- och processteknik.

Studenter och forskare jobbar sida vid sida i projekt och utvecklar vardagliga produkter för att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför.

Projekten fokuserar på multifunktionella material och energieffektivitet och vi utgår från samhällets och näringslivets behov. Vi tar fram bl.a. nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter och tar fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet.

Mirja Andersson, PhD
Prefekt
+358 294 282 570
mirja.andersson@arcada.fi

 

Institutionen för hälsa och välfärd

 

Hälsa och välfärd

Om institutionen

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Till institutionen hör fyra bachelorutbildningar/yrkeshögskoleutbildningar (Ergoterapeut, Fysioterapeut, Idrottsinstruktör och Socionom) samt två masterutbildningar/högre yrkeshögskoleutbildningar (Sociala området och Hälsofrämjande).

Med öppenhet och innovation som ledord utbildar institutionen morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring. Inom våra utbildningar lägger vi också vikt vid nyfikenhet, hälsofrämjande och ledarskap för att våra utexaminerade ska utveckla de kompetenser som krävs inom sina branscher och även kunna driva utvecklingen inom dem vidare.

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Carina Kiukas
Prefekt
Tfn 0294 282 536
carina.kiukas(at)arcada.fi

Jukka Surakka, FD
Forskningschef  
Tfn 0294 282 499
jukka.surakka(at)arcada.fi

Institutionen för kultur och media

 

Kultur och kommunikation

Om institutionen

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna Mediekultur, Kulturproducentskap och Media Management.

Vi fäster blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras. Därigenom kan vi – genom samarbete med huvudaktörer inom kultur- och mediebranschen – undersöka, analysera och bedriva forskning om både gårdagens och dagens trender och föreslå lösningar för att stärka och förbättra dem. Våra medarbetare och studenter är därför ofta involverade i banbrytande projekt som gör verklig skillnad på fältet, som t.ex. lanseringen och tillämpningen av nya teknologiska modeller inom digital produktion och scenkonsten.

Tomas Träskman, Fil.mag.
Prefekt
Tfn 0294 282 580
tomas.traskman(at)arcada.fi

Institutionen för vård

 

Institutionen för vård

Om institutionen

Institutionen för vård, med närmare 700 studenter inom vård och akutvård, kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. Institutionen erbjuder fem utbildningar på bachelornivå/yrkeshögskolenivå (Sjukskötare, Hälsovårdare, Barnmorska, Förstavårdare och Nursing) samt en på masternivå/högre yrkeshögskolenivå (Leadership for Nordic Healthcare).

På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten. Våra studeranden vid institutionen möter arbetslivet med ett modernt synsätt där människan står i centrum och vårdtagaren aldrig förpassas till en passiv biroll – utan tvärt om är den viktigaste aktören i ett vårdsammanhang.

Inom forskning och utveckling fokuserar vi främst på patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Maria Forss, FD
Prefekt 
Tfn 0294 282 471
maria.forss(a)arcada.fi

Jukka Surakka, FM
Forskningschef
Tfn 0294 282 499
jukka.surakka(a)arcada.fi