Skip to main content

Om Arcada

Nytänkande för en hållbar framtid. Så sammanfattar högskolan Arcada sin vision och sin målsättning. 

Institutionerna på Arcada

Arcada erbjuder professionsinriktad högskoleutbildning och forsknings- och utvecklingsverksamheten är en integrerad del av utbildningen och fokuserad på strategiskt valda profilområden, där forskning och utveckling sker i överlärarledda lärarteam. Forskning och utveckling bedrivs i nätverk med forskningsinstitut och andra högskolor och universitet nationellt och internationellt.

Arcadas akademiska verksamhet är organiserad i fyra institutioner: 

  • Institutionen för ekonomi och affärsanalys                         
  • Institutionen för energi- och materialteknologi                 
  • Institutionen för hälsa och välfärd                                           
  • Institutionen för kultur och media                    

Varje institution leds av en prefekt.  

Institutionen för ekonomi och affärsanalys 

 

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Om institutionen

Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, där över 700 tradenom- och ingenjörsstudenter förbereder sig för det moderna näringslivet. Vår strävan på vår institution är att utbilda internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande.

På institutionen jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Vi tar även fram olika lösningar för näringslivet och samarbetar med företag.

Ett av prioritetsområdena på Arcada och institutionen för ekonomi och affärsanalys är affärsutveckling och informationsanalys med tyngdpunkt på analys av stora datamängder, s.k. Big Data. Vi har också forskning inom digital marknadsföring med fokus på turism, e-handel och kundrelationshantering.

Linn Hongell, EM
Prefekt 
Tfn 0207 699 524
linn.hongell(a)arcada.fi

Institutionen för energi och materialteknologi 

 

Energi- och materialteknologi

Om institutionen

På institutionen för energi och materialteknologi studerar närmare 300 ingenjörsstudenter inom energi- och miljöteknik och material- och processteknik.

Studenter och forskare jobbar sida vid sida i projekt och utvecklar vardagliga produkter för att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför.

Projekten fokuserar på multifunktionella material och energieffektivitet och vi utgår från samhällets och näringslivets behov. Vi tar fram bl.a. nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter och tar fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet.

Mikael Paronen, FD, docent
Prefekt
Tfn 0207 699 451
mikael.paronen(at)arcada.fi

Institutionen för hälsa och välfärd

 

Hälsa och välfärd

Om institutionen

Institutionen för hälsa och välfärd är den största på Arcada med över 1 100 studenter och ett femtiotal lärare och forskare i akutvård, ergoterapi, fysioterapi, vård, idrott och det sociala området. Institutionen är en central utbildare inom idrott, social- och hälsovård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet.

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Inom patientsäkerhet är vår institution internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, IT-baserad läkemedelskompetens samt i förebyggande av risker i vården gällande mänskliga faktorer. Även inom hälsofrämjande finns ett stort kunnande – vi fokuserar på att förebygga nedsatt arbetsförmåga och på att förlänga arbetskarriärerna. Inom social delaktighet intresserar vi oss mest för det sociala kapitalet och tjänsteutveckling.

Camilla Wikström-Grotell, HVD
Prefekt
0207 699 421
camilla.wikstrom-grotell(at)arcada.fi

Jukka Surakka, FD
Forskningschef  
puh. 0207 699 499
jukka.surakka(at)arcada.fi

Institutionen för kultur och media

 

Kultur och kommunikation

Om institutionen

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

Vi fäster blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras. Därigenom kan vi – genom samarbete med huvudaktörer inom kultur- och mediebranschen – undersöka, analysera och bedriva forskning om både gårdagens och dagens trender och föreslå lösningar för att stärka och förbättra dem. Våra medarbetare och studenter är därför ofta involverade i banbrytande projekt som gör verklig skillnad på fältet, som t.ex. lanseringen och tillämpningen av nya teknologiska modeller inom digital produktion och scenkonsten.

Nathalie Hyde-Clarke, FD, docent
Prefekt
Mobil +358 207 699 580
nathalie.hyde-clarke(at)arcada.fi