Arcada främjar hållbar utveckling i all sin verksamhet i enlighet med Finlands samhällsförbindelse för hållbar utveckling. För Arcada inbegriper hållbar utveckling utöver ekologisk hållbarhet även ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Hållbar utveckling har integrerats i både utbildnings- och forskningsverksamheten samt i det regionala samarbetet.

Strategiskt val på Arcada

Att verka för hållbar utveckling har varit ett strategiskt val för Arcada sedan början av 2000-talet och har varit en viktig del av högskolans samhällsansvar och en central del i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Arcada driver som utbildningsinstitution arbetet för hållbar utveckling framåt i samhället samt granskar kritiskt hur hållbar utveckling realiseras. Hållbar utveckling har inkluderats som en central aspekt i samtliga studieplaner. Vi strävar efter att Arcadas studenter och medarbetare erhåller förmåga och vilja att verka för hållbar utveckling lokalt och globalt. I enlighet med UNESCO:s Education for Sustainable Development förutsätter Arcada att lärarna använder och utvecklar innovativa studiemetoder och examinationsformer som uppmuntrar studenten att omfatta ett tvärvetenskapligt, holistiskt och kritiskt synsätt i sina studier. 

Arcada har gått in för en digitalisering av verksamheten för att effektivera verksamheten och samtidigt minska på miljöbelastningen genom smarta IT-och kommunikationslösningar samt elektronisk dokumenthantering. Möjligheter till distansarbete ges både studenter och för medarbetare.  Arcada har i allt högre grad också gått in för användning av elektroniska publikationer, böcker och databaser.

Hållbar utveckling förverkligas i Arcada genom ett systematiskt och medvetet arbete med målsättningen att hållbar utveckling är en integrerad del i högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet, i vår relation med omvärlden och närsamhället och i vardagen – praktiskt och konkret.

Green Office - sedan 2011

Med ett växande campus har det för Arcada blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Det har Arcada målmedvetet jobbat för, och som en del av Arcadas arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada den 1 juni 2011 av Världsnaturfonden WWF Finland Green Office-certifiering. Arcadas Green Office-certifikat förnyades senast 2 juli 2020.

I och med godkänd certifiering jobbar Arcada mot ökad ekoeffektivitet med årlig uppföljning. Vi på Arcada satsar på att skära ner el-, värme- och pappersförbrukningen och minska på vattenkonsumtionen.

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags/kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office-certifierade organisationer och deras medarbetare förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön och minska det ekologiska fotspåret och förebygga ett hållbart konsumentbeteende. 

Green Office logo