Oberoende tillsyn

Bolagsstämman för Yrkeshögskolan Arcada Ab väljer årligen 1 revisor och en 1 revisorssuppleant för granskning av koncernens bokföring, bokslut och förvaltning. Revisorerna ska vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR, GRM) eller revisionssammanslutningar (CGR- eller GRM-sammanslutning).

Arvoden

Revisorerna gottgörs enligt räkning och revisionsarvodena redogörs i bokslutet.

Revisorer för 2018–2019

Revisionssamfundet EY med Bengt Nyholm, CGR som huvudansvarig revisor.