Arcada har en rektor, som samtidigt fungerar som verkställande direktör för Yrkeshögskolan Arcada Ab. Rektor ansvarar för den löpande förvaltningen av högskolan, leder den operativa verksamheten och ansvarar för förvaltningen av dess egendom i enlighet med gällande lagstiftning, bolagsordningen samt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Rektor ska i all sin verksamhet iaktta den finländska koden för bolagsstyrning.

Rektor har till sitt förfogande en ledningsgrupp som stöder rektor i ledningen och planeringen av verksamheten. Vid förhinder för rektor sköts rektors uppgifter av prorektor.

Mona Forsskåhl – rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Ab

 

Mona Forsskåhl

F. 1967, hemort Helsingfors
Rektor och vd, Yrkeshögskolan Arcada 2018 -

Utbildning      
2011, Docent i svenska, Helsingfors universitet
2009, FD i nordiska språk, Helsingfors universitet
2003, FL i nordiska språk, Helsingfors universitet
1998, FM i nordiska språk, Helsingfors universitet
 

Centrala förtroendeuppdrag
Suppleant i styrelsen för Vetenskapliga samfundets delegation 2018-
Sekreterare för Svenska litteratursällskapet i Finland 2016-2018
Ordförande för Svenska språknämnden i Finland 2015-2018
Medlem i styrelsen för Svenska litteratursällskapet i Finland 2014-
Kallad medlem i Hugo Bergrothsällskapet 2012-