HVD Camilla Wikström-Grotell fungerar som Arcadas prorektor och prefekt för Institutionen för hälsa och välfärd. Prorektor fungerar som rektors ställföreträdare. Prorektor utses av styrelsen.

Prorektor ingår i Arcadas ledningsgrupp.

Camilla Wikström-Grotell
Ekenäs 1960

Camilla Wikström-Grotell

Utbildning                              
2016, HVD Åbo Akademi
2005 Specialyrkesexamina i ledarskap, Edupoli
2003 Licentiat i hälsovetenskaper, Åbo Akademi
1997 Magister i hälsovetenskaper, Helsingfors universitet
1989 Lärare i hälsovård
1986 Specialiserad fysioterapeut, neurologisk fysioterapi
1981 Fysioterapeut

Nuvarande arbete       
Prorektor, Yrkeshögskolan Arcada 2012 -
Prefekt för Institutionen för hälsa och välfärd , Arcada 2006 -

Förtroendeuppdrag bl.a.

Högskolan på Åland
styrelsemedlem

Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) Ab
suppleant i styrelsen

Finlands fysioterapeuter
ordförande för styrgruppen inom utbildning och forskning