Arcada har två prorektorer med ansvar för examensutbildningen respektive forsknings-, innovations- och utvecklingsverksamheten. Bägge utses av styrelsen och fungerar som rektorns ställföreträdare. 
Prorektorerna ingår i Arcadas ledningsgrupp.

Carl-Johan Rosenbröijer

Carl-Johan Rosenbröijer

F. 1964, hemort Esbo
Prorektor examensutbildning, Yrkeshögskolan Arcada 2018 -

Utbildning
1998, ED i marknadsföring, Hanken
1994, EL i marknadsföring, Hanken
1990, EM i marknadsföring, Hanken

 

 

Henrika Franck

Henrika_franck_1.jpg

F. 1970, hemort Helsingfors
Prorektor forsknings-, innovations- och utvecklingsverksamhet, Yrkeshögskolan Arcada 2018 -

Utbildning
2012, ED i strategi och etik, Hanken
1994, EM i företagsledning och organisation, Hanken

Centrala förtroendeuppdrag
Svenska teatern i Helsingfors, styrelsemedlem
Gästande forskare vid Aalto universitetets Handelshögskola