Arcadas ledningsgrupp stöder högskolans rektor i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten.  Beslut fattas av rektor, som är ordförande för ledningsgruppen.

Ledningsgruppens sammansättning:

  • Rektor Mona Forsskåhl, ordförande
  • Prorektor för forskning och innovation Henrika Franck
  • Prorektor för examensutbildning Carl-Johan Rosenbröijer
  • Direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande Lotta Wikman
  • Kommunikationschef Hanna Donner
  • Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg
  • Strategidirektör Jan-Erik Krusberg
  • Ekonomidirektör Tom Lindström
  • Studiechef Annika Stadius
  • Direktör för akademiska partnerskap Camilla Wikström-Grotell