Arcadas ledningsgrupp stöder högskolans rektor i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten.  Beslut fattas av rektor, som är ordförande för ledningsgruppen.

Arcadas ledningsgrupp består av rektor, prorektor, prefekter, utvecklingsdirektören, förvaltnings- och personaldirektören, ekonomidirektören studiechefen samt fortbildningschefen. Arcadas kommunikationschef deltar  i ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppens sammansättning

 • Rektor Mona Forsskåhl, ordförande
 • Prorektor, prefekt Camilla Wikström-Grotell (Institutionen för hälsa och välfärd)
 • Prefekt Linn Hongell (Institutionen för ekonomi och affärsanalys)
 • Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg
 • Prefekt Nathalie Hyde-Clarke (Institutionen för kultur och media)
 • Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg
 • Ekonomidirektör Klas Nyström
 • Prefekt Mikael Paronen (Institutionen för energi- och materialteknologi)
 • Studiechef Annika Stadius

Tf. teamleder för kommunikationsenheten Mikael Wacklin deltar i mötena.

Rektors assistent Susanne Sahlgren fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

Mona Forsskåhl
F. 1967, hemort Helsingfors
FD
Yrkeshögskolan Arcada Ab, rektor och verkställande direktör

Camilla Wikström-Grotell
f. 1960, hemort Grankulla
HVD
Yrkeshögskolan Arcada Ab, prorektor och prefekt för institutionen för hälsa och välfärd

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Högskolan på Åland, styrelsemedlem
 • Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) Ab, suppleant i styrelsen
 • Finlands fysioterapeuter , ordförande för styrgruppen inom utbildning och forskning

Susanne Homén-Lindberg
F. 1971, hemort Helsingfors
jur. mag, vicehäradshövding
Yrkeshögskolan Arcada Ab, förvaltnings- och personaldirektör

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse (styrelsemedlem)
 • Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse (styrelsemedlem)
 • Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors (styrelsemedlem)
 • Stina Krooks stiftelse (styrelseordförande)
 • Samfundet Folkhälsan (arbetande ledamot)
 • Nylands Brigads gille rf (delegationsmedlem)

Nathalie Hyde-Clarke
F. 1974, hemort Helsingfors
PhD, docent i Media och kommunikation (HU)
Yrkeshögskolan Arcada Ab, prefekt för institutionen för kultur och kommunikation

Jan-Erik Krusberg
F. 1954, hemort Helsingfors
Ekon.dr
Yrkeshögskolan Arcada Ab, utvecklingsdirektör

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) Ab, styrelsens vice ordförande
 • URHEA-stiftelsen (Helsingfors idrottsakademistiftelse), styrelsemedlem
 • Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut, delegationsmedlem
 • Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf (Suek ry), medlem i övervakningsnämnden
 • Finnish Association of Barbershop Singers (FABS), ordförande
 • Part A Chors rf, ordförande

Klas Nyström
F. 1966, hemort Kimito
EM
Yrkeshögskolan Arcada Ab, ekonomidirektör

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Vice ordförande i Kimito Telefon Ab

Mikael Paronen
F. 1969, hemort Esbo
FD, docent i strålningskemi (HU)
Yrkeshögskolan Arcada Ab, prefekt för institutionen för energi- och materialteknologi)

Annika Stadius
f. 1963, hemort Esbo
HVM
Yrkeshögskolan Arcada Ab, studiechef

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Luckan r.f., styrelsmedlem
 • Svenska verksamhetsnämnden vid Helsingfors universitet, suppleant
 • Stiftelsen Bensows barnhem granhyddan r.s, vice ordförande