Arcadas ledningsgrupp stöder högskolans rektor i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten.  Beslut fattas av rektor, som är ordförande för ledningsgruppen.

Arcadas ledningsgrupp består av rektor, prorektor, prefekter, utvecklingsdirektören, förvaltnings- och personaldirektören, ekonomidirektören studiechefen samt fortbildningschefen. Arcadas kommunikationschef deltar  i ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppens sammansättning

 • Rektor Henrik Wolff, ordförande
 • Prorektor, prefekt Camilla Wikström-Grotell (Institutionen för hälsa och välfärd)
 • Prefekt  Kaj-Mikael Björk (Institutionen för ekonomi och affärsanalys)
 • Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg
 • Prefekt Nathalie Hyde-Clarke (Institutionen för kultur och kommunikation)
 • Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg
 • Ekonomidirektör Klas Nyström
 • Prefekt Mikael Paronen (Institutionen för energi- och materialteknologi)
 • Studiechef Annika Stadius
 • Fortbildningschef Lars Wessman

Kommunikationschef Gunilla Sjöberg  deltar i mötena.

Rektors assistent Susanne Sahlgren fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

Henrik Wolff
F. 1952, hemort Helsingfors
FL
Yrkeshögskolan Arcada Ab, rektor och verkställande direktör
Stiftelsen Arcada, verkställande direktör

Centrala förtroendeuppdrag:

 • European Network for Universities of Applied Sciences , ordförande
 • Svenska kulturfonden, styrelsemedlem
 • Stiftelsen 7 Mars fonden, ordförande
 • Helsingfors idrottsakademistiftelse URHEA, delegationsmedlem
 • Helsingfors gymnastikklubb, styrelsemedlem
 • Focus Mattliden rf, styrelseordförande

Camilla Wikström-Grotell
f. 1960, hemort Grankulla
HVD
Yrkeshögskolan Arcada Ab, prorektor och prefekt för institutionen för hälsa och välfärd

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Högskolan på Åland, styrelsemedlem
 • Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) Ab, suppleant i styrelsen
 • Finlands fysioterapeuter , ordförande för styrgruppen inom utbildning och forskning

Kaj-Mikael Björk
F. 1974, hemort Åbo
TkD, ED, docent i informationssystem (Åbo Akademi)
Yrkeshögskolan Arcada Ab, prefekt för institutionen för ekonomi och affärsanalys 

Centrala förtroendeuppdrag:

 • medlem i delegationen för stiftelsen Tre Smeder

Susanne Homén-Lindberg
F. 1971, hemort Helsingfors
jur. mag, vicehäradshövding
Yrkeshögskolan Arcada Ab, förvaltnings- och personaldirektör

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse (styrelsemedlem)
 • Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse (styrelsemedlem)
 • Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors (styrelsemedlem)
 • Stina Krooks stiftelse (styrelseordförande)
 • Samfundet Folkhälsan (arbetande ledamot)
 • Nylands Brigads gille rf (delegationsmedlem)

Nathalie Hyde-Clarke
F. 1974, hemort Helsingfors
PhD, docent i Media och kommunikation (HU)
Yrkeshögskolan Arcada Ab, prefekt för institutionen för kultur och kommunikation

Jan-Erik Krusberg
F. 1954, hemort Helsingfors
Ekon.dr
Yrkeshögskolan Arcada Ab, utvecklingsdirektör

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) Ab, styrelsens vice ordförande
 • URHEA-stiftelsen (Helsingfors idrottsakademistiftelse), styrelsemedlem
 • Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut, delegationsmedlem
 • Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf (Suek ry), medlem i övervakningsnämnden
 • Finnish Association of Barbershop Singers (FABS), ordförande
 • Part A Chors rf, ordförande

Klas Nyström
F. 1966, hemort Kimito
EM
Yrkeshögskolan Arcada Ab, ekonomidirektör

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Vice ordförande i Kimito Telefon Ab

Mikael Paronen
F. 1969, hemort Esbo
FD, docent i strålningskemi (HU)
Yrkeshögskolan Arcada Ab, prefekt för institutionen för energi- och materialteknologi)

Annika Stadius
f. 1963, hemort Esbo
HVM
Yrkeshögskolan Arcada Ab, studiechef

Centrala förtroendeuppdrag:

 • Luckan r.f., styrelsmedlem
 • Svenska verksamhetsnämnden vid Helsingfors universitet, suppleant
 • Stiftelsen Bensows barnhem granhyddan r.s, vice ordförande

Lars Wessman
F. 1952, hemort Helsingfors
Diplom ekonom, Skogsbruksingenjör
Yrkeshögskolan Arcada Ab, fortbildningschef

Gunilla Sjöberg
f. 1971, hemort St. Karins
PM
Yrkeshögskolan Arcada Ab, kommunikationschef