Arcadas ledningsgrupp stöder högskolans rektor i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten.  Beslut fattas av rektor, som är ordförande för ledningsgruppen.

Ledningsgruppens sammansättning:

 • Rektor Mona Forsskåhl, ordförande
 • Prorektor för forskning och innovation Henrika Franck
 • Prorektor för examensutbildning Carl-Johan Rosenbröijer
 • Prefekt Maria Forss (Institutionen för vård)
 • Prefekt Linn Hongell (Institutionen för ekonomi och affärsanalys)
 • Prefekt Nathalie Hyde-Clarke (Institutionen för kultur och media)
 • Prefekt Mirja Andersson (Institutionen för energi- och materialteknologi)
 • Prefekt Carina Kiukas (Institutionen för hälsa och välfärd)
 • Direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande Lotta Wikman
 • Kommunikationschef Hanna Donner
 • Bibliotekschef Maria von Hertzen
 • Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg
 • Strategidirektör Jan-Erik Krusberg
 • Ekonomidirektör Klas Nyström
 • Generalsekreterare för Arcada studerandekår – ASK Sebastian Oey
 • Studiechef Annika Stadius
 • Chef för språkenheten Kerstin Stolt
 • IT-chef Mikael Ekblom
 • Direktör för akademiska partnerskap Camilla Wikström-Grotell
 • Ordförande för Arcada studerandekår – ASK Darya Pysarenko