Varje institution har ett kvalitetsråd som utses av och rapporterar till prefekten. Kvalitetsråden ersätter de tidigare institutionsråden och ansvarar för kvalitetsuppföljningen gällande undervisningen, forskningen och samhällspåverkan vid institutionen. Till rådens uppgifter hör att organisera kvalitetsuppföljningen vid institutionen samt att sammanställa rapporter över hur kvalitetsarbetet utvecklas.

Kvalitetsråden består av fem personer, två utsedda bland institutionens undervisnings- och forskningspersonal och två bland studenterna vid institutionen samt av institutionens amanuens. Rådets mandatperiod är två läsår.

Prefekten utser studentmedlemmar efter att ha hört studerandekåren. En av personalmedlemmarna fungerar som rådets ordförande.

Kvalitetsrådets sammansättning:

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Ordförande: Överlärare Niklas Eriksson 
Övriga medlemmar: Lektor Jonny Karlsson 
Amanuens: Hanne Karlsson 
Studerande: Jani Räisänen
Studerande: Emilia Riikonen

Institutionen för energi-och materialteknologi

Ordförande: Lektor Mathew Vihtonen 
Övriga medlemmar: Lektor Kim Rancken
Amanuens: Birgitta Eriksson-Karumaa
Studerande: Derya Atas
Studerande: Viktor Grönman

Institutionen för hälsa och välfärd

Ordförande: Överlärare Ira Jeglinsky
Övriga medlemmar: Överlärare Heikki Paakkonen (suppleant: överlärare Åsa Rosengren)
Lektor Marko Vaappo (suppleant: Lektor Anu Grönlund)
Amanuens: Maria Enoksson
Amanuens: Erica Åkermarck
Studerande: Pia Bengts (Sjukskötare) (suppleant: Petra Zarbock (Sjukskötare))
Studerande: Hanna Lindholm (Socionom) (suppleant: Jenny Tabermann (Socionom högre YH))

Institutionen för kultur och media

Ordförande: Överlärare Owen Kelly
Övriga medlemmar: Lektor Jutta Törnqvist 
Amanuens: Monica Löv
Studerande: Jasmine Laine (Mediekultur), suppleant: Maria Bussman (Mediekultur)
Studerande: Malin Åhman (Kulturproducentskap), suppleant: Atte Kola (Kulturproducentskap)

Institutionen för vård

Ordförande: Överlärare Ira Jeglinsky
Övriga medlemmar: Överlärare Heikki Paakkonen (suppleant: överlärare Åsa Rosengren)
Lektor Marko Vaappo (suppleant: Lektor Anu Grönlund)
Amanuens: Maria Enoksson
Amanuens: Erica Åkermarck
Studerande: Pia Bengts (Sjukskötare) (suppleant: Petra Zarbock (Sjukskötare))
Studerande: Hanna Lindholm (Socionom) (suppleant: Jenny Tabermann (Socionom högre YH))