Moderna yrkeshögskolan Arcada har gamla anor

Arcada inrättades i Helsingforsregionen som yrkeshögskola år 1996 och beviljades ordinarie yrkeshögskolestatus år 1998 av undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten i Svenska sjukvårdsinstitutet (Sjukis), Svenska Handelsläroverket (Lilla Hanken), Tekniska Läroverket (Verket) och Folkhälsans socialläroanstalt utgjorde stommen i det nya Arcada.

Yrkeshögskolan upprätthålls av Yrkeshögskolan Arcada Ab, som ägs av Stiftelsen Arcada. Stiftelsens ändamål är att främja svenskspråkig  yrkeshögskoleutbildning.

Allt på ett campus

Arcada fanns då yrkeshögskolan startade sin verksamhet utspridd på Drumsö, vid Sturegatan i Helsingfors och vid Skogsmansgränden i Esbo. Redan från början önskade man sammanslå de geografiskt utspridda utbildningsenheterna under ett och samma tak. Drömmen var om en högskola, i ett hus under ett och samma tak förverkligades 2004 då de nya utrymmena i Arabiastrandenvar inflyttningsklara. Högskolan Arcada flyttade in i Arcadahuset sommaren 2004.  Både medarbetare och de 1 800 studenterna var nöjda med det nya huset, som har en klar och tydlig image i 2000-talets material, glas, stål och sten.

På Arcadas campus finns också idag bl.a. studentbostäder och COR-huset, studerandekåren ASK:s eget hus. På campusområdet finns också yrkesinstitut Prakticums verksamhetsutrymmen. Fastighetsaktiebolaget Arcada Nova, som är ett dotterbolag till Stiftelsen Arcada, sköter förvaltningen av fastigheterna på campus-området.

Mer information om Arcadas campus hittar du i avsnittet Campus

Arcada idag

Yrkeshögskolan Arcada utvecklas kontinuerligt för att säkra konkurrenskraften även i framtiden. Arcada  är idag en modern och internationell högskola med ca 200 anställda och 2 700 studenter. Utbildning på svenska och engelska erbjuds inom totalt 17 utbildningar på bachelor-nivå och 10 utbildningar som leder till masterexamen vid fem institutioner:

  • Institutionen för ekonomi och affärsanalys                         
  • Institutionen för energi- och materialteknologi                 
  • Institutionen för hälsa och välfärd                                           
  • Institutionen för kultur och kommunikation
  • Institutionen för vård                       

Arcada utbildar barnmorskor, ergoterapeuter, fysioterapeuter, förstavårdare, hälsovårdare,ingenjörer, kulturproducenter, medianomer, sjukskötare, idrottsinstruktörer, socionomer och tradenomer. Arcada erbjuder även öppna yrkeshögskolestudier.

Arcada Fortbildning lockar många vuxenstudenter som vill bredda och fördjupa sina kunskaper. Arcada satsar starkt på samhällsrelevant och studentintegrerad forskning och utveckling.