Menu

Navigation

Arcada utbildar attraktiva proffs

Arcada är en flerbranschhögskola, som har sitt campus i Ara­biastranden i Helsingfors.  Vi erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom:

 • Företagsekonomi
 • Idrott
 • Media
 • Kultur
 • Social- och hälsovård
 • Teknik

Arcada utbildar attraktiva proffs för yrkeslivet. Vi vill se våra studenter växa i yrkesrollen, ge kompetenser för den framtida arbetsmarknaden – vi vill vara med och forma och se framtidens talanger växa fram. Vi utbildar även personer som befinner sig mitt i yrkeslivet, vi erbjuder fortbildning av olika slag. Arcada samarbetar nära med arbetslivet och alumner för att ständigt ha kunskap om vilken kompetens som är efterfrågad på marknaden –  nu och i framtiden.

Arcada - ledande högskola inom valda prioritetsområden

Vi är stolta över vår internationella högskola, vårt moderna campus och våra verklighetstrogna inlärningsmiljöer. Både miljön och studiernas upplägg uppmuntrar till tvärvetenskaplighet och ett nytt grepp. I övningslaboratorier och Living Labs övar studenter tillsammans med forskare in färdigheter och tar fram ny kunskap för yrkeslivet. Våra studenter får använda sin kompetens och kreativitet för att hitta nya lösningar.

Tvärfackligheten innebär att vi stöder aktiviteter, studieplaner och forsk­ningsinitiativ som överskrider traditionella branschgränser. De områden vi valt att satsa på är kulturområdet, funktionella material, affärsutveckling och informationsanalys, patientsäkerhet, hälsofrämjande  och social delaktighet. Eftersom våra alumner ofta etable­rar sig som företagare har vi dessutom gått in för att aktivt stöda företagar­aspekten redan i studierna och uppmuntra studenternas affärsidéer. Vi strävar efter att vara en av de ledande högskolorna i Norden inom valda prioritetsområden.

Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) auditerade kvalitetssäkringssystemet vid Arcada våren 2011. RUH godkände Arcada i auditeringen den 14 juni 2011 och därmed beviljades den nationella kvalitetsstämplen åt högskolan.Auditeringen är i kraft i sex år.

 

 

Arcada har sedan år 2004 uppfyllt kraven för ECTS och Diploma Supplement. De här kvalitetsstämplarna påvisar att Arcada är en transparent och pålitlig partner i det europeiska och internationella samarbetet. 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)-stämpeln kan beviljas högskolor som tillämpar ECTS-systemet på ett korrekt sätt i examensprogram. Kriterierna för att få ECTS stämpeln är tillräcklig information på engelska och det regionala språket enligt ECTS-krav, korrekt användning av ECTS vid studentutbyte och bevis på akademiskt erkännande. 

 

 

Diploma Supplement (DS) är en engelskspråkig bilaga till studenternas examensbetyg. Den innehåller uppgifter om högskolan, studier och studieprestationer. Bilagans syfte är att underlätta den utexaminerades möjligheter att få jobb både i Finland och i Europa i enlighet med de meriter som examinanden besitter.

 

 

Arcada i ett nötskal

 • Praktiskt inriktad utbildning och forskning
 • 2 700 studenter från 50 olika länder
 • 200 medarbetare
 • Innovativa och verklighetstrogna inlärningsmiljöer
 • Unika möjligheter till internationellt utbyte och praktik utomlands
 • Praktisk och samhällsrelevant forsknings- och innovationsverksamhet
 • Modernt och unikt campus i Arabiastranden, Helsingfors