Skip to main content

Om Arcada

Arcada i framkanten – Vi sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv

Om Arcada

Vi sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv

Kort om oss

Arcada är en mångprofessionell högskola i Finland. På vårt internationella campus i Helsingfors arbetar våra 2700 studenter och 170 medarbetare gränsöverskridande för bred bildning. Hos oss möts samhällsrelevant forskning och livslångt lärande inom ekonomi och affärsanalys, energi- och materialteknologi, hälsa och välfärd, kultur och media samt vård. Tillsammans med våra samarbetspartner bygger vi nordiska broar för att vara globalt relevanta. Vi skapar smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur.

Rådet för utvärdering av högskolorna  auditerade ledningssystemet vid Arcada våren 2011. RUH godkände Arcada i auditeringen och därmed beviljades högskolan den nationella kvalitetsstämpeln för sex år. Arcada auditerades av nationella centret för utbildningsutvärdering, (NUC) i november 2017. Läs mer om högskolans ledningssystem.

Mera om Arcadas bakgrund

NCU audited loggo

 

Examensstudenter

2 700

Medarbetare

170

Institutioner

5

Bachelorutbildningar

17

Masterutbildningar

6

Stiftelsen Arcada äger högskolan

Stiftelsen Arcada upprätthåller Yrkeshögskolan Arcada Ab och förvaltar ett antal fonder, som delar ut bl.a. stipendier och forskningsbidrag. Stiftelsen äger också Arcadahuset och studentbostäder på campus i Arabiastranden i Helsingfors.

Till Stiftelsens webbplats

En av de bästa i Finland

Arcada placerade blande de bästa i den årliga jämförelsen mellan yrkeshögskolorna i Finland. Jämförelsen beaktar resultat både inom utbildning och forskning och baserar sig på de finansieringsindikatorer som slagits fast av undervisnings- och kulturministeriet.

Arcadas årsberättelser

Arcadas årsberättelser hittar du här i digital form. Årsberättelserna sammanfattar Arcadas verksamhet och ger en tillbakablick på det gångna åren i ett nötskal. 

 

 

Arcadas årsberättelser

Hållbar utveckling

Ett arbete för en hållbar samhällsutveckling genomsyrar Arcadas verksamhet. Vi utbildar morgondagens experter, skapar kunskap och innovationer som möter omvärldens behov och samarbetar aktivt med samhällets alla aktörer.

Läs mer

Forskning

Arcada bedriver forskning som är relevant för vår omvärld, är väl förankrad i det omgivande samhället och är av yppersta kvalitet med såväl finländska, nordiska som internationella ögon sett.

Läs mer

Attraktiv samarbetspartner

Utgångspunkten för all samverkan på Arcada är att vi inte bara är reaktiva och svarar på samhällsutvecklingen. En viktig del av vårt uppdrag är att även driva den.

Läs mer

Arcada som arbetsplats

Arcada är en aktiv påverkare som uppmuntrar medarbetarna till samhällsengagemang. För en hållbar arbetsplats krävs förmåga att tänka om och satsa på nya positiva möjligheter.

Intresserad av att jobba hos oss?

Medietjänst

Kommunikationsenheten vid Arcada erbjuder journalister och massmedia hjälp att hitta rätt expert, nyheter om vår yrkeshögskola, bildmaterial och annan aktuell information som du kan tänkas behöva i ditt arbete.

Till medietjänsten

Träffa Arcada

Är du nyfiken på vad Arcada är och vad vi kan erbjuda dig? Ta kontakt med oss om du vill besöka Arcada eller få besök av oss.

Boka besök

Strategi 2030

Arcada i framkanten – vi sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv


Vision

En globalt relevant och drivande svenskspråkig bildningsaktör i Helsingfors.

Genom utbildning, forskning och nordiskt samarbete vill vi skapa smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur, och erbjuder livslångt karriärstöd för ett givande och hållbart liv.

Strategi

Uppdrag

Vi är en professionshögskola som bedriver samhällsrelevant utbildning och forskning för ett mångkulturellt Finland.

Vi erbjuder professionsinriktad examensutbildning samt utbildning som stöder individens kontinuerliga lärande och livslånga karriärutveckling.

Arcada bedriver samhällsrelevant och tillämpbar forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt kulturell verksamhet i stark växelverkan med utbildningen och intressegrupper. 

Streagi

Mål 2030

En drivande svenskspråkig bildningsaktör i Helsingfors

Bygga nordiskt samarbete för global relevans

Skapa smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur

Erbjuda livslångt karriärstöd för ett givande och hållbart liv
 

Strategi

Prioritetsområden

Högskolans vägval

Vi fokuserar på hållbar utveckling, tvärvetenskaplighet och principen om öppen innovation. Dessa tre infallsvinklar på kunskapsutveckling och -produktion tillämpas på Arcadas fyra prioriterade forskningsområden:

Hälsofrämjande, patient- och klientsäkerhet, social delaktighet och smarta digitala lösningar

Funktionella material, materialåtervinning samt materialtekniska lösningar inom energi- och vårdsektorn

Informationsanalys, riskmanagement och stora datamängder

Storytelling och kommmunikation

Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård bär huvudansvar för att utveckla prioritetsområdet hälsofrämjande, patient- och klientsäkerhet, social delaktighet och smarta digitala lösningar. Institutionen för energi- och materialteknologi ansvarar för utvecklingen för prioritetsområdet funktionella material, materialåtervinning samt materialtekniska lösningar inom energi- och vårdsektorn. Informationsanalys, riskmanagement och stora datamängder är kärnkompetenser på Arcadas institution ekonomi och affärsanalys. Institutionen för kultur och media fokuserar på storytelling och kommunikation.

Läs mer om forskning på Arcada