Menu

Navigation

Diak, Arcada och Humak utvecklar tillsammans innovativa lösningar för att befrämja ungas välbefinnande

De ungas välbefinnande står inför utmaningar främst i stadsmiljöerna, där mötesplatserna är i ständig förändring. Hur kan yrkeshögskolorna och arbetslivet tillsammans förbättra och upprätthålla ungas välmående genom försöksverksamhet?

Diak, Arcada och Humak sammanför sina kunskaper och kompetenser i evenemanget Fånga mångfalden, som ordnas den 8 februari 2017 i Helsingfors.  Evenemanget samlar studenter och experter från de tre yrkeshögskolorna och arbetslivsrepresentanter. Målet är att tillsammans ta fram lösningar som gör att unga som lever i urbana miljöer skulle må allt bättre och få den service som de behöver. Evenemanget är en del av Försöksfinlands turné som ordnas av Statsrådets kansli i syfte att stärka försökskulturen i Finland.

Evenemangets huvudtema är urban mångfald och ungas välbefinnande. Målet är att hitta olika typer av idéer och innovativa lösningar, som kan befrämja ungas delaktighet och välmående i stadsmiljöer.

”Evenemanget ger företagslivet, den offentliga sektorn och representanter för tredje sektorn möjligheter att starta mer långsiktiga samarbetsprojekt med yrkeshögskolorna. I yrkeshögskolorna finns omfattande kunskap och utbildningarna är planerade ur arbetslivets synvinkel. Det lönar sig absolut för arbetslivet att utnyttja dessa resurser, konstaterar utvecklingsdirektör Terhi Laine från Diak, utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg från Arcada och innovationsdirektör Elina Ylikoski från Humak.

Företagaren och konsulten Marco Steinberg (Snowcone & Haystack) inleder evenemanget. Utöver Marco Steinbergs inslag arrangeras workshops, där representanter för yrkeshögskolorna och arbetslivet får tillsammans prova på försöksverksamhet, utveckla idéer och ta fram lösningar. Workshoparna handlar om nya former av stöd för jämlika, sysselsättningsmöjligheter för unga med psykisk ohälsa samt självutvärderingar av en ung människas livssituation och utvärderingsresultatets användningsmöjligheter.

www.forsoksfinland.fi

Anmäl dig till evenemanget senast den 31 januari här.