Menu

Navigation

Förståelsen för sambandet mellan rörelse och hälsa ökar inom fysioterapin

HVL Camilla Wikström-Grotell, Yrkeshögskolan Arcadas prorektor och prefekt för institutionen hälsa och välfärd, granskar förståelsen för betydelsen av sambandet mellan rörelse och hälsa inom fysioterapin i avhandlingen Rörelse som värde, mening och känsla – mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi. Hon lägger fram avhandlingen för disputation den 9 december 2016 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Fysioterapin har i Norden sitt ursprung i läror om medikal- och sjukgymnastik som utvecklades på 1800-talet. Redan då var man intresserad av betydelsen av rörelse för att lindra lidande och ta tillvara patientens inre resurser och styrkor. Camilla Wikström-Grotells intresse för rörelsen som begrepp väcktes som nyutexaminerad fysioterapeut på 1980-talet samtidigt som fysioterapin gick in i den akademiska fasen.

– För mig betydde fysioterapi redan då mycket mer än böj och töj, konstaterar Camilla Wikström-Grotell. Inom det praktiska fysioterapiarbetet så som också inom utbildningen upplevde jag att fokus låg i hög grad på den fysiska hälsan. Därav växte mitt forskningsintresse om fysioterapins teoretiska grunder och en breddning av begreppet rörelse och dess innebörd fram.

Wikström-Grotells avhandling påvisar behovet av en bred förståelse för människan som helhet inom fysioterapin både inom forskning och i praktiskt arbete. Rörelseglädje, välbefinnande och tilltro till personens egna inre resurser framstår som viktiga aspekter.  

– Vi kan inte enbart se till den fysiska hälsan utan vi måste också se rörelsen som känsla och sinnesupplevelse.

Det finns ett klart behov av att förstå relationen mellan rörelse och andra hälsoeffekter.  Sambandet mellan människans inre resurser och hälsa har inte tillämpats i sin fulla potential inom fysioterapin.  

– Rörelseglädje kan med fördel utnyttjas i större utsträckning inom fysioterapin i framtiden. Betydelsen av en humanvetenskaplig förståelse av sambandet mellan rörelse och hälsa ökar i en framtid som också inom fysioterapi kommer att präglas av hälsoteknologi och robotisering, poängterar Wikström-Grotell.   

Camilla Wikström–Grotell är uppvuxen i Ekenäs och numera bosatt i Grankulla. Hon blev fysioterapeut 1981, licentiat i hälsovetenskaper 2003 och har sedan 2006 fungerat som prefekt för institutionen för hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Arcada och sedan 2012 också som högskolans prorektor. Wikström-Grotell har även utvärderat fysioterapiutbildningar vid nordiska högskolor. 

Om disputationen

HVL Camilla Wikström-Grotell disputerar vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi fredagen den 9 december 2016 på avhandlingen Rörelse som värde, mening och känsla – mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi. Opponent är professor Kaisa Mannerkorpi, Göteborgs universitet. Som handledare har Katie Eriksson, professor emerita vid Åbo Akademi och Raija Lenné, docent vid Karolinska Institutet fungerat.

Avhandlingen finns till påseende på Åbo Akademis webbplats.

ARCADA KOMMUNIKATION

Tilläggsinformation
Prorektor, prefekt Camilla Wikström-Grotell, tfn  +358 50 358 0938, camilla.wikstrom-grotell@arcada.fi