Menu

Navigation

Arcadastudenter deltog i utvecklandet av äldrevården i Lovisa

Lagen om äldreomsorg, som trädde i kraft 2013, förutsätter en ny syn på äldreomsorgen och åldrandet. Lovisa stad har därefter i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada och institutionen för hälsa och välfärd utvecklat äldre vården och bl.a. möjligheterna till boende hemma inom projektet Patientens och klientens röst.

Inom projektet som påbörjades 2014 har Arcadas studenter inom vård, ergoterapi, fysioterapi, idrott och det sociala området enskilt och i samarbete utvecklat stödformer för den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Även möjligheterna för de äldre att delta i utvecklandet av servicen i Lovisa har beaktats.

Utöver studenter, experter från Arcada och medarbetare vid Lovisa stad har den äldre befolkningen aktivt tagit del i projektet i form av intervjuer och diskussioner, men de har också provat på och utvärderat stödformer som tagits fram för bl.a. boende hemma. 

– Att möjliggöra boende hemma innebär en satsning på hemvården både genom förebyggande verksamhet, stödjande, rehabiliterande och vårdande verksamhet, berättar överlärare och projektchef Gun-Britt Lejonqvist vid Arcada.

– Våra studenter har granskat boende hemma och hemvården ur olika synvinklar, fortsätter Lejonqvist. På projektets seminarium den 30 november presenterade Arcadas studenter bl.a. hur klienter upplever hemvården i Lovisa stad, fördelar med rehabiliterande hälsoherrgårdar för äldre och hundars inverkan på de äldres fysiska hälsa.

– Vi har direkt nytta av projektet inom staden, speciellt värdefullt och lärorikt har samarbetet över branschgränserna visat sig vara då studenter från olika utbildningar och kunskapsområden har fört fram sin syn på utvecklingsbehov och -möjligheter, konstaterar Lisbeth Forsblom, chef för seniorservice i Lovisa. Projektet ger insyn i olika möjligheter och en del utvecklingsförslag har tagits i bruk under projektets gång.

Studenterna har handletts av såväl experter på Arcada som från Lovisa stad. I projektet som avslutas i år har studenterna gjort utöver projektarbeten även examensarbeten och litteraturstudier.

 

ARCADA KOMMUNIKATION

För tilläggsinformation om projektet och seminariet, vänligen kontakta:

Projektkoordinator Gun-Britt Lejonqvist, överlärare i klinisk vård, examensansvarig för sjukskötarutbildningen vid Arcada, tfn 0207 699 646, gun-britt.lejonqvist@arcada.fi

Chef för seniorservice Lisbeth Forsblom, Lovisa stad, tfn 0440 555 345, lisbeth.forsblom@loviisa.fi