Menu

Navigation

Arcada satsar på professionell tränarutbildning

Yrkeshögskolan Arcada svarar på behovet av professionella tränare och erbjuder inom ramen för idrottsinstruktörutbildningen tränarskap som ett nytt profileringsalternativ i samarbete med bl.a. idrottsförbunden i Finland. Studenterna förbereds för en professionell tränarkarriär inom nationell eller internationell idrott.

Inom tränarskap utvecklar studenterna sina tränarfärdigheter och -kompetenser med fokus på den idrottsgren som de valt att specialisera sig inom. De fokuserar på bl.a. idrottspedagogik och didaktik, coaching, tränarfilosofi, idrottspsykologi och analys av idrottsprestationer och prestationsförmåga. Profileringens omfattning är 80 studiepoäng av utbildningens totala 210 studiepoäng.

– Vi satsar på att studenterna lär sig betydelsen av dialog och växelverkan för tränaryrket och lär dem sporra sina adepter till allt bättre idrottsprestationer, berättar lektor i idrott, GIM, Topi Taskinen. Taskinen, som har en gedigen bakgrund inom professionell idrott både som gymnast och som tränare, har ansvarat för utvecklingen av tränarprofileringen på Arcada.

Inom idrottsinstruktörutbildningen och tränarskap kommer Arcada att samarbeta nära med Finlandssvensk Idrott, URHEA, specialidrottsförbund och idrottsföreningar.

– Intresset av samarbete har varit stort i branschen liksom mottagandet av tränarskapsprofileringen bland studenter, konstaterar Taskinen. Det finns ett behov av högskoleutbildade tränare och de som utbildas till tränare på Arcada har även mångsidiga möjligheter i yrkeslivet utöver tränaryrket.

Idrottsinstruktörerna är som yrkesgrupp på frammarsch i samhället. Inom Arcadas idrottsinstruktörutbildning kan studenterna utöver basutbildningen välja mellan två profileringar: tränarskap eller hälsofrämjande.

– Högskoleutbildade idrottsinstruktörer har många valmöjligheter på arbetsmarknaden och yrkesfältet breddas ytterligare i framtiden. Sambandet mellan bättre hälsa, produktivitet och ökad lönsamhet uppmärksammas allt mer i arbetslivet och därmed kommer allt fler idrottsinstruktörer att anställas på företagens HR-enheter, konstaterar GIM, Riitta Vienola, som är examensansvarig lektor för idrottsinstruktörsutbildningen på Arcada.

Den nya tränarprofilen presenteras under seminariet ”Det viktiga tränaruppdraget – Att vara tränare” 21.11.2016, klockan 17.00–20.00, Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors. Medierna är varmt välkomna att delta i seminariet.

ARCADA KOMMUNIKATION

Tilläggsinformation:
Examensansvarig lektor, GIM, Riitta Vienola, tfn  0207 699 560

Lektor i idrott, GIM, Topi Taskinen, tfn 0207 699 403