Menu

Navigation

Yrkeshögskolornas språklärare blickar mot Norden och lyfter fram språket som konkurrenskraft på den nordiska arbetsmarknaden

Yrkeshögskolornas språklärardagar med temat Norden arrangeras i Helsingfors 10–11.11.2016 av Arcada och Diakonia-yrkeshögskolan. Betydelsen av nordiska språk och kommunikation i högre yrkesutbildningen och i arbetslivet är ett centralt tema under dagarna, där speciell vikt läggs på språkets betydelse som konkurrenskraft på den nordiska arbetsmarknaden.   

Tillsammans representerar de nordiska länderna cirka 25 miljoner invånare med mycket gemensamt i fråga om kultur, språk och traditioner.

– Vi ser den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som ett intressant och realistiskt steg i karriären för unga utexaminerade från våra yrkeshögskolor och därför vill vi lyfta fram betydelsen av språk i den högre yrkesutbildningen i Norden och speciellt olika länders syn på språkets konkurrenskraft för arbetsmarknaden, konstaterar Kerstin Stolt, chef för språkenheten vid Arcada.

– Vi kan se att man i de nordiska länderna har något olika syn på språk och kommunikation i arbetslivet och att betoningen på undervisningen i språk varierar något. Vi vill att studerande inser vikten av samhörigheten i Norden som ett gemensamt kulturområde och arbetsmarknad och vi vill uppmuntra dem att använda sina språkkunskaper och kulturkännedom som en styrka i den kommande yrkeskarriären.   

En utredning om språkkrav i arbetslivet, språkutbud och kompetenskrav, omfattning och betoning i språkundervisningen är under arbete. På språklärardagarna kommer sammanställningen att bearbetas med hjälp av språklärarnas erfarenheter. Utredningen är en del av projektet Kommunikation i arbetslivet, som är finansierat av Nordplus.

– Vi vill på det här sättet under de här dagarna ge våra språklärare verktyg och bättre insikter i synen på språk och kommunikation i arbetslivet i de nordiska länderna, kommenterar Hanna Hovila, utvecklingsansvarig i språk på Diakonia-yrkeshögskolan.

– Vi vill stöda lärare till att motivera studerande som har intresse för de nordiska språken och kulturen att bekanta sig genom att peka på möjligheter.

Utöver språk och kommunikation i arbetslivet kommer språklärarna i yrkeshögskolorna i Finland att fokusera också på bl.a. digitalisering av språkstudier, språklärarens nya roll och multilitteracitet. Mer information om program och talare på språkdagarna hittas på webbplatsen: https://www.arcada.fi/sprakdagar/

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Chef för språkenheten vid Arcada, Kerstin Stolt, tfn 0405129468
Ulrika Rancken (Arcada) lektor i finska, tfn 0405127280
Hanna Hovila (Diak) utvecklingsansvarig i språk, tfn 0400 910 660