Menu

Navigation

NOBANET uppmärksammat vid EU-kommissionens University-Business Forum

Den 18-19 oktober arrangerade EU- kommissionen tillsammans med den baskiska regeringen ett University-Business Forum i San Sebastian. Till forumet inbjöds ett fåtal innovativa europeiska initiativ, inom vilka samarbetet mellan högskolor och företag framgångsrikt integrerats i undervisning och forskning. Det nordisk-baltiska samarbetsnätverket NOBANET valdes särskilt ut som exempel på hur högskolor och företag tillsammans kan stöda småföretagens internationalisering.

Eija Källström, lektor i företagsekonomi på Arcada och projektansvarig för NOBANET, presenterade nätverkets verksamhet under konferensen.
– Projektet lyftes fram som ett Best Practice showcase från norra Europa, vilket var ett betydande erkännande både för Arcada och NOBANET, berättar hon. Projektets pedagogiska arbetssätt – cross-border assignments – väckte intresse och högskolor i de södra delarna av Europa vill nu också testa det. Vi har på så sätt kunnat bidra till internationell kunskapsöverföring och befrämjat samarbetet mellan högskolor och företag i olika länder. Erkännandet var också extra värdefullt eftersom NOBANET inte är EU- utan Nordplus-finansierat. Kommissionen kunde med andra ord inte hitta det i sina egna databaser och det är därför tydligt att de medvetet sökt efter ett framgångsrikt projekt som omfattar flera länder och som fortlevt en längre tid.

Forumet ett välkommet initiativ och att affärs- och högskolevärldarna närmar sig varandra gynnar såväl företag som studenter.
– Samarbete mellan högskole- och affärsvärlden stöder studenternas beredskap till problemlösning också i praktiken. T.ex. NOBANET bygger på att studenterna gör olika utvecklingsuppdrag inom utbildningen i internationell business och på så sätt kan demonstrera sitt specialkunnande. Företagen igen får tillgång till ny kunskap och nya sätt att vidareutveckla sin verksamhet.

Seminariet ledde också till nya internationella samarbetsmöjligheter för Arcada vilka kommer att vidareutvecklas under hösten.

Mer information om forumet hittas på http://www.ubforum-basquecountry.eu/
NOBANET-presentationen hittas på http://www.nordicbalticnet.info/universitybusiness-cooperation
Läs mer om NOBANET här http://www.nordicbalticnet.info/