Menu

Navigation

Arcada börjar utbilda medieanalytiker hösten 2017

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder 15 studieplatser inom den nya inriktningen Medieanalys som en del av högskolans mediekulturutbildning från och med hösten 2017. Inriktningen medieanalys är ett svar på de krav dagens medielandskap ställer på mediebranschens framtida proffs.

Mediebranschen utvecklas snabbt med ny teknik, där film, television, webb och mobila tillämpningar integreras i allt större grad. Utöver den snabba tekniska utvecklingen genomgår även medielandskapet omfattande förändringar, vilket skapar ett behov av mediekritik och kunskap om medieanalys.

Fred Nordström, examensansvarig för utbildningen inom mediekultur, berättar att den nya inriktningen medieanalys är den enda högskoleutbildningen i sitt slag i Finland. Även om de flesta högskolor inkluderar någon form av medieanalys i sin medieutbildning, så är det här den första utbildningen där huvudfokus ligger på kompetenser inom medieanalys och mediekritik.
 
– På högskolorna i Sverige har man sedan några år utbildat medieanalytiker, säger Nordström. Vi på Arcada ser att det i framtiden finns ett klart behov av professionella medieanalytiker inom den allt mer komplexa mediebranschen också i Finland.

Medieanalytiker jobbar som konsulter eller planerare på t.ex. mediebolag eller organisationer med uppgifter som har att göra med att förstå mediemarknaderna och dess publik, kunder och aktörer.

– Det finns ett ökat behov av ett objektivt och kritisk synsätt i dagens mediesamhälle. Alla kan i dagens läge verka inom media genom egna mediekanaler så som olika former av sociala medier, bloggar, nätbaserad video osv. Detta gör det svårt för aktörer att på ett effektivt sätt nå ut till sin publik och lyckas framträda ur mediebruset. Det är här en medieanalytiker har sin marknad.

Inriktningen fokuserar på att studenterna lär sig förstå medier i dess olika former samtidigt som studenterna förbereds för kommande förändringar som de med säkerhet kommer att stå inför i arbetslivet.

– De som väljer medieanalys som inriktning kommer också att lära sig mediebranschens mångfald. De blivande medianomerna lär sig även att jobba i tvärmediala och mångkulturella produktionsteam, säger Nordström. Han kommer att presentera den nya inriktningen på Högskoledagen 3.11, då ett rekordstort antal abiturienter och yrkesskolelever besöker Arcada.

Övriga inriktningar inom Arcadas mediekulturutbildning är Online media, Foto och klipp, Producentskap, Ljudarbete, och Manus och regi. Medianomutbildningen på Arcada baserar sig på ett tvärmedialt filmskolekoncept som utvecklats på högskolan i mer än 15 år. Arcada samarbetar inom mediekulturutbildningen med bland annat Yle samt olika kommersiella aktörer. Årligen utexaminerar Arcada ca 20-30 medianomer och de sysselsätter sig främst inom broadcast, mediebolag, reklambyråer eller som egenföretagare för varierande marknader.

ARCADA KOMMUNIKATION

För mer information vänligen kontakta:

Examensansvarig Fred Nordström, 0207 699 429, fred.nordstrom@arcada.fi