Menu

Navigation

PAD-projektets höstevenemang 19.10

Välkommen på ett eftermiddagsevenemang om psykisk ohälsa onsdagen den 19 oktober i Arabiastranden! PAD-projektet ordnar tillsammans med studerande informationstillfällen samt en paneldiskussion om mental ohälsa hos unga.

Det ordnas tre informationstorg klockan 12-15 i Arabiastranden i Helsingfors.

Kl. 12.00-12.45 på Yrkeshögskolan Arcada, Stora torget, Jan-Magnus Janssons plats 1

Kl. 13.00-13.45 på Yrkeshögskolan Diak, Byholmsgränden 2

Kl. 14.00-14.45 på köpcentret i Arabia

Paneldebatten ordnas klockan 12-13 på Arcada, Stora torget.

Information om PAD-projektet:

PAD står för Positive Attitude Development. Syftet med projektet är att påverka attityder gentemot psykisk ohälsa och minska stigma relaterat till mentala problem. Målet är även att främja unga med psykisk ohälsas ställning på arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan Arcada och Tallinns Universitet och utförs i Nyland och Estland. Projektet finansieras av Central Baltic. Projektets samarbetspartner är FinFami och MTKL (Mielenterveyden keskusliitto).

PAD‐projektets blogg

PAD-projektets Facebook-sida

Tilläggsinformation: Projektledare Jukka Piippo, Yrkeshögskolan Arcada, +358 (0)207 699 590, jukka.piippo[a]arcada.fi