Menu

Navigation

Unik fortbildningsmöjlighet för finsklärare i universitet och högskolor

Yrkeshögskolan Arcada och Svenska Handelshögskolan inleder i höst ett nytt samarbetsprojekt för finsklärare vid svenskspråkiga högskolor och universitet. Målet med projektet är att utveckla undervisningen i finska samt utarbeta gemensamma bedömningsgrunder för hela Svenskfinland.

Projektet inleds med en gemensam fortbildningsdag på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors fredagen den 7 oktober. Det här är det första samarbetsprojektet som inkluderar finsklärare vid både yrkeshögskolor och universitet. Bakom projektet står Ulrika Rancken på Arcada och Marit Nilsson-Väre på Hanken, lektorer i finska. Åtta högskolor deltar i fredagens program, Hanken, Arcada, Åbo Akademi, Novia, Helsingfors universitet, Aalto, Polamk och Konstuniversitetet.

Utvecklingen och utvärderingen av undervisningen i finska är en viktig fråga i högskolorna. Projektet fokuserar på språkverkligheten i Svenskfinland och hur man kan skapa en mer enhetlig språkundervisning för dagens studerande.

- Arbetslivet kräver mångsidiga kunskaper i finska då man jobbar i yrken som kräver högskoleexamen. Inom vissa regioner väljer en stor del av studerandena att skriva B-finska i studentexamen, vilket kan resultera i bristande kunskaper och regionala kunskapsklyftor, säger lektor Marit Nilsson-Väre vid Hanken.

Teman för fortbildningsdagen i Tammerfors är kompetensbedömning, utvärdering, gemensamma bedömningsgrunder och digitalisering av undervisningen. Dagens teknik gör det möjligt att studera språk i växelverkan med andra studerande och lärare oberoende av tid och plats.

- Vi vill skapa en fungerande dialog mellan högskolornas finsklärare för att utveckla undervisningen. Fortbildningsdagen ger lärarna möjlighet att träffas och inleda ett mera långtgående samarbete, säger lektor Ulrika Rancken vid Arcada.

Vid högskolorna är målet att förbereda studenterna på ett professionellt språkbruk genom kompetensbaserad, funktionell och kommunikativ språkundervisning. De svaga studenterna behöver stöd, medan de tvåspråkiga behöver möjlighet att ytterligare utveckla sitt språk.

- Vi ser en unik möjlighet att inleda ett nödvändigt samarbete, då förändringar i utbildning och samhälle ställer höga krav på flexibilitet både vad gäller studerande och lärare. Det gör att vi måste utarbeta nya arbetssätt, men inte på bekostnad av kvaliteten, kommenterar Rancken och Nilsson-Väre.

Svenska kulturfonden har understött samarbetsprojektet med 5 000 euro.

Tilläggsinformation

Arcada, Lektor i finska och kommunikation Ulrika Rancken, ulrika.rancken@arcada.fi, tfn 0207699 641

Svenska Handelshögskolan, Lektor Marit Nilsson-Väre, marit.nilsson-vare@hanken.fi, tfn 040 352 1740