Menu

Navigation

Henrik Wolff: Högskolorna måste ta sitt ansvar för att förbereda studenterna på en föränderlig värld

Dagens globala värld bjuder på utmaningar och förändringar, vilket kräver allt mer av högskolornas utbildning och forskning. Den allmänbildande rollen och förmågan till kritiskt tänkande blir ännu viktigare än tidigare, och det går helt enkelt inte att separera på yrkeskunskap och allmänbildande kunskap, konstaterar rektor Henrik Wolff vid öppningen av högskolan Arcadas tjugoförsta läsår 7.9.2016.

I år är det 25 år sedan de första yrkeshögskolorna i Finland inledde sin verksamhet. I början definierades yrkeshögskolorna huvudsakligen som arbetsmarknadsorineterade, där målet var att utbilda inför arbetslivet. I dag ser vi ett behov av en mycket bredare definition, där allt större tyngd måste läggas på förståelse för en värld och en arbetsmarknad i förändring.

- Den teknologiska revolution vi i dag genomlever understryker detta mer än någonsin tidigare under yrkeshögskolornas korta historia. Det betyder att vi själva är ansvariga för vårt liv och vår yrkesframtid, säger Wolff.

Den tidigare uppfattningen om att yrkeslivet kunde förutspås fem eller tio år framåt gäller inte längre. Nu måste högskolorna utgå från att själva forma arbetsmarknaden, genom att integrera den allra senaste forskningen i undervisningen.

- För oss på Arcada är det självklart att det är vi som ska skapa framtiden, inte reagera på den. Det ställer nya krav på att utbildningen innehåller någonting utöver en yrkesprofil, säger Wolff.

En värld som blir allt mer oförutsägbar kräver förståelse och kunskap, för att vi ska kunna handskas med de effekter som följer på globaliseringen. I dag ser vi bland annat en accelererande klimatförändring, överraskande politiska fenomen och oroligheter i många länder.

- Högskolorna måste ta ett större ansvar för att se till att utbildningen kan bemöta den föränderliga världen. Vi kan inte låta bli att ta ställning, utan måste våga ta en större roll också i den offentliga debatten. Kunskap behövs för att bidra till en stabil samhällsutveckling.

Wolff säger att det annars finns risk för att vi faller för de enkla lösningarna, som kan kännas tilltalande då den egna trygga tillvaron rubbas.

- Det bästa receptet för att motverka bakåtsträvande tendenser och i stället verka för en hållbar utveckling är utbildning, och helst högskoleutbildning med en nära anknytning till forskning och innovation.

Även Arcadas internationella studiemiljö och kulturella mångfald är en styrka för hela organisationen, säger Wolff och lyfter fram Arcadas engelska utbildningar på både bachelor- och masternivå som lockar stora mängder sökande. Förutom en stark anknytning till det internationella krävs även en stark nordisk förankring och en medveten satsning på svenskspråkig utbildning och forskning.

- Vi behöver globala, språkkunniga individer som klarar sig i en internationell miljö – och som samtidigt har en förståelse för och en stolthet över det egna modersmålet och kulturarvet. Vi arbetar hårt för det här genom att skapa starka samarbetsnätverk nationellt, samt i allt högre grad samarbeta kring utbildning och forskning även med våra partnerhögskolor i Norden, säger Wolff.

Läs Henrik Wolffs inskriptionstal i sin helhet här.