Menu

Navigation

Studieavgifter fr.o.m. hösten 2017

Högskolorna i Finland är från och med år 2017 skyldiga att för utbildningar med annat undervisningsspråk än svenska eller finska uppbära studieavgift av sökande från länder utanför Europeiska unionen/EES-området. Yrkeshögskolelagen förutsätter även ibruktagandet av ett stipendiesystem.

Arcada kommer att uppbära en studieavgift på 6 000 euro/läsår för högskolans engelska bachelorutbildningar (210–240 sp) fr.o.m. hösten 2017. De betalande examensstudenterna har möjlighet att få stipendium fr.o.m. andra året på basis av studieprestationer. Stipendiet är högst 50 % av studieavgiften.  

En masterutbildning (60–90 studiepoäng) vid Arcada kostar 4 500 euro/termin det första läsåret och minskar därefter till 2 000 euro/termin.

Arcada är känd som en internationell högskola med ett flertal internationella utbildningar och studenter från ett fyrtiotal olika länder.

– Arcada är en internationellt attraktiv högskola. Studieavgifterna kommer att mäta högskolornas globala konkurrenskraft och det finländska utbildningssystemets rykte, konstaterar Arcadas rektor Henrik Wolff. Arcada jobbar fortsättningsvis för sin internationella profil och attraktionskraft. Arcadas konkurrenskraft bygger på högklassig utbildning, pedagogiskt kunnande och ett modernt och tryggt campus i huvudstadsregionen.

Arcada erbjuder engelskspråkig utbildning inom företagsekonomi, teknik och vård på bachelornivå och masterutbildningarna Media Management, International Business Management och Global Health Care. Arcada kommer att erbjuda nya utbildningar på masternivå de närmaste åren bl.a. utbildningen Real Estate Energy.