Menu

Navigation

Till vem riktar sig utbildningen?

Masterutbildningen i rehabilitering bygger på kunskaper, färdigheter och kompetens från en lämplig underliggande examen på bachelornivå i kombination med minst tre år av arbetserfarenhet efter examen. Studierna inom rehabilitering riktar sig till barnmorskor, ergoterapeuter, fysioterapeuter, förstavårdare, hälsovårdare, idrottsinstruktörer, socionomer och sjukskötare. Det passar alltså dig som vill fördjupa och bredda din kunskap och din kompetens, kanske förbereda dig för förmansuppgifter. Efter din masterexamen har du redskapen för att kunna arbeta med förändrings, -utvecklings-, och ledningsuppgifter inom ditt nuvarande arbetsområde, eller som ledare för tvärprofessionella rehabiliteringsenheter. Med en masterexamen från oss kan du också ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet.

Vad krävs för att vara behörig?
Läs mer om antagningsgrunder och behörighet på Arcadas sökandeportal.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo