Menu

Navigation

Högre yrkeshögskoleutbildning inom rehabilitering

 

Masterutbildning i  rehabilitering (90 sp)

Har du hunnit jobba ett tag inom hälsa och välfärd och känner att du vill fördjupa och bredda din kompetens inom rehabilitering? Kanske vill du ha stöd för självständigt arbete, för att jobba i ledarposition på en tvärprofessionell rehabiliteringsenhet, eller vill rikta in dig på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom den egna branschen? Vill du flexibelt kunna studera vid sidan av ditt förvärvsarbete och dela erfarenheter med likasinnade i en liten grupp? Med den här utbildningen har du möjlighet att fördjupa din kunskap, färdighet och förmåga att bemöta de ständiga förändringarna i arbetslivet. Under utbildningen bygger du på din kunskap om de olika processerna inom rehabiliteringen och stärker din förmåga att utveckla utifrån ett mångprofessionellt perspektiv. Utbildningen fokuserar på att främja individens funktion och möjligheter till delaktighet i samhället poängteras.

Ur ett studentperspektiv

Petri

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Utbildningen är inriktat på mångprofessionell rehabiliteringsverksamhet, särskilt rehabiliterande förändringsarbete. Studerandenas arbetserfarenheter är en resurs som vi vill ta vara på i utbildningen. Via samarbete med arbetslivet får du en helhetsuppfattning om de mångsidiga och utmanande förändringarna inom rehabiliteringsområdet - både då det gäller ledarskap och serviceutveckling. Under utbildningen kan du profilera dig inom ett valt intresseområde. Masterarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som är förankrade i specifika problem i den praktiska verksamheten inom rehabiliteringsområdet. Det kan alltså skräddarsys att bli till största möjliga nytta både för dig i din personliga kompetensutveckling och för din arbetsgivare.

Forskning, utbildning och arbetsliv i ett paket

Ett av högskolans uppdrag är att sprida kunskap och utveckla tjänster och produkter som skapar samhällsnytta.  Forskning, utveckling och innovation (FUI) är starkt integrerad i masterutbildningen på Arcada, och bl.a. via projekt och ditt examensarbete får du ta del av FUI. På Arcada forskar vi bl.a. i kunskapsområden som social delaktighet, arbetshälsa och rehabilitering för personer med funktionshinder.

Vem kan jag kontakta för närmare information?

Gällande programmet:
Examensansvarig överlärare Ira Jeglinsky-Kankainen, ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 434

Gällande ansökan:
Arcadas antagningsservicce, antagningsservice@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 699

Examen och examensbenämning: 
Högre yrkeshögskoleexamen
Kontaktperson: 
Ira Jeglinsky-Kankainen / Med dr, överlärare
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo