Menu

Navigation

Högre yrkeshögskoleutbildning inom hälsofrämjande

 

Masterutbildningen i hälsofrämjande (90 sp)

Har du avlagt yrkeshögskoleexamen inom vård-, idrotts- eller socialsektorn? Vill du fördjupa och bredda din yrkeskompetens inom hälsofrämjande verksamhet inom ditt eget eller ett bredare område? Vill du arbeta med expert- utvecklings- och ledaruppgifter? Vill du kunna studera flexibelt vid sidan av ditt förvärvsarbete och dela erfarenheter och kunskap i en mångprofessionell studiegrupp? Då är utbildningen i hälsofrämjande något för dig. Utbildningen ger dig färdigheter att arbeta med hälsofrämjande utvecklingsprojekt i arbetslivet och att utvärdera projekt. Du får också möjlighet att utveckla kompetens för en sådan yrkesverksamhet som ställer krav på ledarskap och teamarbete. Samarbete med arbetslivet och den mångprofessionella studiegruppen ger dig en bild av hälsofrämjandets möjligheter inom olika områden och på olika nivåer. Du kan också fördjupa dig i hälsofrämjande aspekter på din egen arbetsplats.

Utbildningen ger dig sakkunskap om faktorer i samhället och hos individen som inverkar på hälsan och om modeller och metoder för att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Utgångspunkten är Världshälsoorganisationens (WHO) definition på hälsofrämjande som betonar delaktighet, jämlikhet, social rättvisa och empowerment.

Masterarbetet är inriktat på utvecklingsfrågor inom specifika områden i arbetslivet. Det ger dig möjlighet till fördjupning inom ditt eget intresseområde.

Ur ett studentperspektiv

Vivi

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Utbildningen integrerar forskning och arbetsliv

Ett av högskolans uppdrag är att sprida kunskap och utveckla tjänster och innovationer som skapar samhällsnytta. Forskning, utveckling och innovation (FUI) är starkt integrerade i masterutbildningen på Arcada, vilket bl.a. syns i projekt och masterarbeten.

Inom kunskapsområdet hälsofrämjande studeras hälsofrämjande processer hos individer, i arbetslivet, i organisationer och kommuner. Hälsofrämjande ledarskap är ett centralt område.

Vem kan jag kontakta för närmare information?

Gällande programmet:
Examensansvarig lektor Maria Forss, mia.forss@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 471

Gällande ansökan:
Arcadas antagningsservice, antagningsservice@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 699

Examen och examensbenämning: 
Högre yrkeshögskoleexamen
Kontaktperson: 
Maria Forss / PhD, lektor
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo