Menu

Navigation

Högre yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området

 

Masterutbildning inom det sociala området (90 sp)

Har du jobbat ett tag inom det sociala yrkesfältet och känner att du vill bygga på din kompetens, kanske för att avancera till ledaruppgifter eller för att rikta in dig på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom egen bransch? Vill du flexibelt kunna studera vid sidan av ditt förvärvsarbete och dela erfarenheter och kunskap med likasinnade i en liten grupp? Masterutbildningen inom det sociala området ger dig expertis att förändra och utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller - för barn, unga, vuxna och äldre, inom välfärdssektorn. Fokus ligger på socialt förändringsarbete, där sociala och pedagogiska kunskaper är centrala. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om förhållanden som påverkar människors livsvillkor och delaktighet. Det handlar inte bara om att identifiera behov av kunskapsutveckling, utan också om att initiera, planera, genomföra och utvärdera sådan utveckling. Under utbildningen har du tillfälle att utveckla ditt ledarskap så att dina medarbetares engagemang i förändrings- och utvecklingsarbetet kan tas tillvara.

Under utbildningen kan du profilera dig inom ett valt intresseområde. Ditt masterarbete kan skräddarsys så att det blir till största möjliga nytta både för dig i din personliga kompetensutveckling och för din arbetsgivare. Utbildningen ger dig redskap att efter examen arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete inom ditt nuvarande arbetsområde - eller i annan verksamhet inom välfärdssektorn.

Ur ett studentperspektiv

Ann-Sofie

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


En utbildning som stöder sig på arbetslivsrelevant forskning

Ett av högskolans uppdrag är att sprida kunskap och utveckla tjänster och produkter som skapar samhällsnytta. Forskning, utveckling och innovation (FUI)är starkt integrerad i masterutbildningen på Arcada, vilket syns bl.a. i projekt och masterarbeten.

Inom kunskapsområdet social delaktighet på Arcada studeras processer och strukturer på individ-, grupp- och samhällsnivå som skapar eller hindrar människors delaktighet och inkludering i samhällslivet.

Vem kan jag kontakta för närmare information?

Gällande programmet:
Examensansvarig överlärare Åsa Rosengren, asa.rosengren@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 525

Gällande ansökan:
Arcadas antagningsservice, antagningsservice@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 699

Examen och examensbenämning: 
Högre yrkeshögskoleexamen
Kontaktperson: 
Åsa Rosengren / PL, överlärare
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo