Menu

Navigation

Högre yrkeshögskoleutbildning inom avancerad klinisk vård

 

Masterutbildning i avancerad klinisk vård (90 sp) med fokus på patientsäkerhet

Är du genuint intresserad av att fördjupa ditt kunnande inom området avancerad klinisk vård med fokus på patientsäkerhetsfrågor, då är denna utbildning just för dig! Efter avlagd bachelorexamen och 3-årig klinisk erfarenhet inom hälso- och sjukvårdområdet är detta en möjlighet för dig.  

Utbildningen är samhällsrelevant och motsvarar arbetslivets behov och direkta beställning på yrkeskompetenta personer med ansvar för patientsäkerheten. Du har möjlighet att rikta in dig på patientsäkerhetsfrämjande ledarskapspraxis eller på utvecklings- och forskningsuppgifter inom ramen för din egen kliniska kompetens. Utbildningen erbjuder ett nytt sätt att se på patientsäkerhet. Säkerhet ses som processer och system inom hälso- och sjukvården som skapas på individ, samfunds- och organisationsnivå för att förbättra patienters trygghet och säkerhet, och genom det öka på det som görs rätt. Riskfaktorer och riskfyllda situationer handlar om att lära sig säkerhet genom att bygga och skapa motstånd mot att fel och misstag uppstår i vården. 

Ur ett studentperspektiv

Jemina

Klicka på bilderna nedan för att se och läsa vad våra studenter och utexaminerade har att säga om sin utbildning!


Forskning och utveckling genom samverkan

Under utbildningstiden samverkar högskola och arbetsliv genom att identifiera gemensamma utvecklingsbehov för att skapa en bättre evidensbaserad patientsäkerhetskultur. I handledda studerandeprojekt och i masterarbetet är du med om att utveckla nya modeller i förhållande till riskfaktorer med utgångspunkt i mänskliga faktorer. Du är även med och utvärderar best praxis modeller för patientsäkerhet inom din organisation.

Kunskapsbildning genom forskning och utveckling mellan högskola och arbetsliv skapar socialt innovativa strategier för praktiskt kunnande. Betoningen ligger på förståelse av de mänskliga faktorerna (kommunikation, teamarbete, ledarskap och uppgiftshantering), liksom CRM (crisis resource management), samt på ett mångprofessionellt närmelsesätt för att komma vidare i utvecklandet av en patientsäkerhetskultur. Samarbetet mellan högskola och arbetsliv ger möjlighet att utveckla goda handlingsmönster och nya förhållningssätt och modeller för att närma sig och hantera patientsäkerhetsfrågor i det kliniska arbetet.

Vem kan jag kontakta för närmare information?

Gällande programmet:
Examensansvarig överlärare Eivor Wallinvirta, eivor.wallinvirta@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 437

Gällande ansökan:
Arcadas antagningsservice, antagningsservice@arcada.fi, tfn +358 (0)207 699 699

Kvalitetsenhet

Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter valdes hösten 2009 till en av landets åtta kvalitetsenheter för yrkeshögskolor för åren 2010−2012. Kvalitetsenhetsstatusen beviljades av undervisnings- och kulturministeriet. Bedömningskriterier var bl.a. samverkan mellan arbetsliv och utbildning samt förmåga att anpassa utbildningen till arbetslivets utmaningar.

Examen och examensbenämning: 
Högre yrkeshögskoleexamen
Kontaktperson: 
Eivor Wallinvirta / HVD, överlärare
Språk: 
Svenska

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo