Skip to main content

Masterutbildning

Social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle

Examensbenämning

Barnmorska (högre YH), Ergoterapeut (högre YH), Fysioterapeut (högre YH), Förstavårdare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Idrottsinstruktör (högre YH), Sjukskötare (högre YH), Socionom (högre YH)

Nivå

Master

Studietid

1,5-4 år

Omfattning

90 SP

Språkprofil

Svenska

Utbildningen är svenskspråkig

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

  • Studieplan
  • Kursutbud

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Framtiden för med sig en föränderlig social- och hälsovårdsarena.  Nya arbetssätt och tjänster behöver ständigt utvecklas och förbättras i samverkan med serviceanvändare, medborgare och intresseorganisationer. För att hantera de alltmer mångfacetterade vård- och hjälpbehoven hos individer krävs interprofessionellt arbetssätt och ett holistiskt synsätt med större kunskap och förståelse för hela människan. Nya innovativa och digitala tjänster, nya arbetssätt och ny ledarskapsfilosofi behövs för att främja framtida hållbara arbetsmiljöer. 

Masterutbildningen inom social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle ger dig eftertraktade kompetenser i professionellt självledarskap och interprofessionellt arbete , förebyggande och integrerat person- och familjecentrerat arbete samt servicedesign och välfärdsteknologi för framtidens social- och hälsovård. Utbildningen är både arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande som främjar din rörlighet och anställningsbarhet och ger ett vetenskapligt och professionellt perspektiv på hållbara social- och hälsovårdstjänster samt tjänsteutveckling och kollaborativ forskning inom social- och hälsovård. 

Studietid

Studierna genomförs i sin helhet som onlinestudier. Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Det här innebär att det är en spännande möjlighet för dig som vill studera vid sidan om ett heltidsarbete. 

Ansök till utbildningen

Ansök till masterutbildningen

Nästa ansökan infaller 17-31.3.2021

20 nybörjarplatser!

Ansök

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

Utbildningen baseras på problembaserat lärande där verklighetsanknutna, arbetslivsrelaterade scenarier utgör utgångpunkter för lärandet vilket stöder din teamkompetens och förmåga till professionellt självledarskap. Som student genomför du en så stor del av dina studier som möjligt integrerat med den forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet som pågår vid Arcada.

Vad du kan jobba med efter examen

Utbildningen är både arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande som främjar studerandes rörlighet och anställningsbarhet och ger ett vetenskapligt och professionellt perspektiv på utveckling av hållbara social- och hälsovårdstjänster. 

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor och kommer att öka ytterligare inom idrott, social- och hälsovården i Finland. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade höjs också kompetenskraven. Du får behörighet att söka tjänster som kräver högre yrkeshögskoleexamen. Enligt den Europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångtlärande motsvarar en masterexamen på högskolan en magisterexamen från universitetet. 

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av följande moduler: 

  • Hållbara social- och hälsovårdstjänster 30 sp 
  • Service design och välfärdsteknologi 15 sp 
  • Kollaborativ forskning 15 sp 
  • Masterarbete 30 sp 

Fortsatta studiemöjligheter 

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt, för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning. Vissa brostudier kan vanligen krävas. 

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av den största på Arcada med över 750  studenter. Institutionen är en central utbildare inom idrott, social- och hälsovård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Åsa Rosengren

Utbildningsansvarig, social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle

+358 294 282 525