Skip to main content

Masterutbildning

Rehabilitering

Utbildningen skräddarsys att bli till största möjliga nytta både för dig i din personliga kompetensutveckling och för din arbetsgivare

Examensbenämning

Barnmorska (högre YH), Ergoterapeut (högre YH), Fysioterapeut (högre YH), Förstavårdare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Idrottsinstruktör (högre YH), Sjukskötare (högre YH), Socionom (högre YH)

Nivå

Master

Studietid

3 år

Omfattning

90 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen inom rehabilitering är svenskspråkig.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Rehabiliteringen förändras. Ett personcentrerat, målinriktat, mångprofessionellt och evidensbaserat arbetssätt som samtidigt är motiverande står i fokus. Om du vill vara en del av denna förändring är masterutbildningen inom rehabilitering på Arcada rätt val. Utbildningen ger dig möjlighet att växa i din yrkesroll, knyta viktiga kontakter med likasinnade och öppnar många intressanta dörrar på arbetsmarknaden! 

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om de olika rehabiliteringsprocesserna, om främjande av individens möjligheter till delaktighet i samhället och om universal utformning som en del av rehabiliteringen.  Ledarskap och utvecklingsarbete är viktiga inslag i utbildningen, och de kompetenser och kunskaper du tillgodogör dig ger dig behörighet att ta dig an chefs- och expertuppgifter eller att inrikta dig på utvecklings- och innovationsarbete inom ditt fält.

Studierna inom rehabilitering riktar sig till barnmorskor, ergoterapeuter, fysioterapeuter, förstavårdare, hälsovårdare, idrottsinstruktörer, socionomer och sjukskötare.

Studierna genomförs i sin helhet som onlinestudier. Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Det här innebär att det är en spännande möjlighet för dig som vill studera vid sidan om ett heltidsarbete.

Notera att du som masterstuderande endast har rätt till HRT:s, VR:s och Matkahuoltos studeranderabatt om du är medlem i studerandekåren ASK. Alla examensstuderande har ändå rätt till FPA:s måltidsstödkort. Mer detaljerad information om rabattkraven hittar du i Arcadas studieguide.

Ansök till utbildningen

Ansök till masterutbildningen

Nästa ansökningsperiod tidigast våren 2020

10 nybörjarplatser.

Ansökan stängd

Andra utbildningsalternativ

Kurser på masternivå

Vill du fördjupa din kompetens inom ett specifikt ämne? Arcada erbjuder kurser på masternivå genom Öppna YH. Läs mer

Specialiseringsstudier

Vi erbjuder även små flexibla studiepaket i form av specialiseringsstudier. Paketen består vanligtvis av 3–6 kurser och ger dig kompetenser som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Läs mer

Utbildningen i ett nötskal

Vilka kompetenser får du

  • Brukar-/klient-/patient- och personcentrerat arbetssätt och ledarskap
  • Mångprofessionellt och etiskt hållbart arbetssätt och ledarskap 
  • Handlednings- och ledarskapsförmåga i förändrings- och utvecklingsarbete
  • Ämnesspecifik fördjupning inom utbildningsområdet 
  • Att initiera, färdigställa och leda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt 

Vad du kan arbeta som

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor och kommer att öka ytterligare inom idrott, social-, hälso- och sjukvården i Finland. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade höjs också kompetenskraven. Du får behörighet att söka tjänster som kräver högre yrkeshögskoleexamen. En masterexamen på högskolenivå motsvarar en magisterexamen från ett universitet.

Profilera dina studier

Inom ramarna för valfria studier och ditt masterarbete kan du profilera dig inom ett valt intresseområde. Masterarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som är förankrade i specifika problem i den praktiska verksamheten inom rehabiliteringsområdet. Det kan alltså skräddarsys att bli till största möjliga nytta både för dig i din personliga kompetensutveckling och för din arbetsgivare.

Vad våra studenter säger om utbildningen

 

Avatar

Petri Kitula

Har studerat rehabilitering

- Jag ville utvecklas i mitt arbete och bli mer själsvtändig i det jag gör. Det har varit två mycket givande år och jag känner att jag på ett annat sätt kritiskt kan granska och tillämpa nya forskningsrön.

Forskning, utveckling och innovation under studietiden

Forskning, utveckling och innovation (FUI) är en daglig verksamhetsform som starkt integreras i undervisningen. FUI–verksamheten är en drivande kraft i all kunskapsutveckling inom högskolan. Undervisningen i Arcada är forskningsbaserad och högskolan har ett allmänt uppdrag att sprida kunskap i samhället. Arcadas profilområden inom FUI är patient- och klientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Masterarbetet och olika projekt är en del av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Studenterna har en aktiv roll i denna verksamhet bl.a. genom arbetslivskontakter och det samarbete som skapas inom ramen för utvecklingen av kunskap och kompetens i arbetslivet. Studerande som avlägger högre yrkeshögskoleexamen är starkt involverade i Arcadas olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med över 750 studenter. Institutionen är en central utbildare inom idrott, social- och hälsovård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Avatar

Ira Jeglinsky-Kankainen, Med.Dr.

Utbildningsansvarig överlärare


+358 (0)207 699 434

Carina Kiukas

Prefekt

+358 207 699 536