Skip to main content

Masterutbildning

Real Estate Energy

Examensbenämning

Master of engineering

Nivå

Master

Studietid

1,5 - 2,5 år

Omfattning

60 sp

Språkprofil

Engelska

Utbildningsprogrammet Real Estate Energy ges på engelska

Visste du att EU har satt ett mål för 2050, där CO2-utsläpp i samband med fastigheters energiförbrukning ska minska med 90 procent? Detta ambitiösa energi- och klimatmål innebär att vi nu står inför en monumental uppgift att finna nya och hållbara lösningar för framtida utveckling och renoveringar av byggnader. Traditionella grundrenoveringar är dock alltför dyra och därmed behövs nya infallsvinklar.

Detta är anledningen till att Arcada, i samarbete med ledande partnerinstitutioner i Europa och resten av världen, förbereder sig för att lansera ett nytt magisterprogram inom Real Estate Energy. Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom energi, byggande eller VVS-teknik som vill få kompetens och kunskap för att ta itu med dessa nya utmaningar. Grunden för utbildningsprogrammet är hållbar renovering, både när det gäller finansiella och miljöfrågor. I den omfattande läroplanen ingår ämnen som: Framtida inriktningar av energi och klimat, med fokus på energiresurser, energipolitik på global nivå, klimatförändringar, förnyelsebar energi och elektriska nätfrågor; energidiagnoser av fastigheter och renoveringar, med fokus på både energieffektivitet och komfort; hållbar utveckling av fastigheter för att möta energi- och klimatmålet år 2050; och finansiell, projekt- och förändringsledning av fastighetsrenoveringar.

Planerad undervisning sker på Arcada vanligen mellan 2 och 5 dagar per månad (främst på kvällar och helger) medan resten av utbildningen bedrivs online. Med andra ord har du möjlighet att studera medan du arbetar. Alla kandidater med minst tre års relevant arbetslivserfarenhet och en lämplig kandidatexamen inom energi, VVS eller byggnadskonstruktionsteknik kan ansöka.

Se engelska språkversionen för mera information.