Skip to main content

Masterutbildning

Mental Health

Examensbenämning

Master of Health Care

Nivå

Master

Studietid

2 - 3 år

Omfattning

90 sp

Språkprofil

Engelska

Utbildningsprogrammet Mental Health ges på engelska

Är du intresserad av mental hälsa och särskilt frågor om samarbete och dialogiska metoder? Jobbar du inom sjukvården och vill vidga dina vyer och göra skillnad genom nationella och internationella initiativ inom området psykisk hälsa? Med examen från Arcadas Magisterprogram i Mental Health är du kvalificerad att arbeta med ledande uppgifter i organisationer, statliga myndigheter och icke-statliga organisationer på lokal, nationell och internationell nivå.

Psykiatrisk vård och behandling i de nordiska och baltiska länderna är i huvudsak baserad på individuella och traditionella modeller och metoder, som inte nödvändigtvis svarar mot patientens behov och hennes/hans sociala nätverk. Syftet med detta program är att främja professionell förståelse och dialog och samarbetskompetens och öka användarnas deltagande i den sociala och psykiatriska vården.

Programmet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Arcada (FIN), Mälardalens högskola (SWE), Tallinn University (EST) och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NO). Observera att campusstudier under den första kursen i programmet kommer att organiseras som intensivveckor, en vecka i varje land. Universiteten betalar en del av logi- och resekostnader för studenterna.

Programmet kan genomföras på två år vid studier vid sidan av arbetet. Programmet riktar sig till sökande med en lämplig kandidatexamen i omvårdnad eller relaterade hälsovetenskaper, såsom för barnmorskor, arbetsterapi, folkhälsa och omvårdnad, sjukgymnastik, ambulanssjukvård eller sociala tjänster.

Se utbildningens engelska språkversion för mera information.