Skip to main content

Masterutbildning

Media Management

Examensbenämning

Master of Culture and Arts

Nivå

Master

Studietid

1 år

Omfattning

60 sp

Språkprofil

Engelska

Utbildningsprogrammet Media Management ges på engelska

Please note that the following Swedish text is a translation for reference purposes only, and that this degree programme is taught in English. For more detailed information please see our programme description in English

Letar du efter verktyg för att hantera den snabbt föränderliga medieindustrin? Eller befinner du dig själv i mediebranschen och kämpar för att se de större sammanhangen? Ny teknik och förändrande konsumtionsvanor erbjuder obegränsade möjligheter för människor som kan hantera de kreativa och administrativa utmaningarna. En mediachef idag har inte nödvändigtvis en utbildningsbakgrund inom media eller kultur. Vi tror att en framgångsrik mediachef måste ha en tvärvetenskaplig förståelse av media, baserat på ekonomi, teknik och kultur. Management handlar om att finna lämpliga resurser, och arbeta med och genom andra människor för att uppnå organisatoriska mål.