Skip to main content

Masterutbildning

Media Management

Examensbenämning

Master of Culture and Arts

Nivå

Master

Studietid

1 år

Omfattning

60 sp

Språkprofil

Engelska

Utbildningsprogrammet Media Management ges på engelska

Please note that the following Swedish text is a translation for reference purposes only, and that this degree programme is taught in English. For more detailed information please see our programme description in English

Letar du efter verktyg för att hantera den snabbt föränderliga medieindustrin? Eller befinner du dig själv i mediebranschen och kämpar för att se de större sammanhangen? Ny teknik och förändrande konsumtionsvanor erbjuder obegränsade möjligheter för människor som kan hantera de kreativa och administrativa utmaningarna. En mediachef idag har inte nödvändigtvis en utbildningsbakgrund inom media eller kultur. Vi tror att en framgångsrik mediachef måste ha en tvärvetenskaplig förståelse av media, baserat på ekonomi, teknik och kultur. Management handlar om att finna lämpliga resurser, och arbeta med och genom andra människor för att uppnå organisatoriska mål.

Masterutbildningen i Media Management vid Arcada ger dig möjlighet att kombinera studier med heltidsarbete. Det ger dig verkliga exempel och projekt som är användbara för chefer i alla medierelaterade företag. Vissa kurser, såsom ditt masterarbete, kan skräddarsys för att gynna både dig och din arbetsgivare. Cirka 25 % av utbildningen består av schemalagd undervisning i klass och 75 % av utbildningen genomförs som självständiga/nätbaserade studier.

Strategier och innovationer inom media är intimt kopplade till forskning och utveckling. En viktig del av läroplanen är att planera och genomföra ditt eget utvecklingsprojekt i form av ett masterarbete. I processen lär du dig att identifiera problem, ställa relevanta frågor, och rapportera och kommunicera dina resultat på ett sätt som uppfyller akademiska normer och är relevant för branschen. Syftet med examensarbetet är att främja verksamheten eller ledningsmetoder i ett kreativt företag eller innehållsdrivna branschaktörer i allmänhet. Med andra ord, kan din masterutbildning ses som en klok investering för din arbetsgivare, om du befinner dig i arbetslivet.