Skip to main content

Masterutbildning

International Business Management

Examensbenämning

Master of Business Administration (MBA)

Nivå

Master

Studietid

2-3 år

Omfattning

90 sp

Språkprofil

Engelska

Utbildningsprogrammet International Business Management ges på engelska

Läsårsavgifter

Observera att sökande från länder utanför EU/EES-området måste betala kursavgifter. Ett magisterprogram (60-90 hp) vid Arcada kostar 4 500 euro/termin under det första läsåret (bestående av två terminer) och sedan 2 000 euro/termin därefter.

Ser du en framtid inom antingen den nordiska marknaden eller inom sektorn finansiell teknik? Är du intresserad av att utveckla dina kompetenser genom ett program som betonar både teoretiska och praktiska kunskaper? Söker du en möjlighet att utveckla din befintliga karriär eller påbörja en ny? I så fall är detta programmet för dig!

Magisterprogrammet i International Business Management omfattar 90 hp med studier som varar i 2-3 år. Programmet kräver deltidsstudier, vilket möjliggör studier vid sidan av heltidsarbete. Alla studenter studerar en allmän gemensam kunskapsmodul, och kan sedan välja mellan två unika spår - Norden och finansiell teknik.

Du hittar mera information om utbildningen i den engelska språkversionen.