Skip to main content

Masterutbildning

Hälsofrämjande

Fördjupa dina kunskaper inom hälsofrämjande ledarskap och ta dig an framtidens expertuppgifter

Ansök till

Utbildningen inom
Hälsofrämjande

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i Hälsofrämjande, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprovet och förhandslitteraturen.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där kan du läsa mer om att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, se alla viktiga datum för din ansökan och hitta mer information om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas masterutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Ansökan steg för steg

18.3.2020

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 18.3. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

Våren 2020

Skritflig inlämningsuppgift publiceras

På våren publicerar vi instruktioner för den skriftliga inlämningsuppgiften som antagningen baserar sig på. Vi publicerar närmare information om tidtabellen senare.  Alla behöriga sökande är välkomna att lämna in den skriftliga inlämningsuppgiften, d.v.s. om du har en lämplig examen och uppfyller kravet på minst 24 månaders arbetserfarenhet innan 31.7.2019. Du lämnar in uppgiften genom att ladda upp den på din ansökningsblankett.

1.4.2020 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

Våren 2020

Deadline för att lämna in den skriftliga inlämningsuppgiften

Vi uppdaterar mer information om tidtabeller och deadlines senare.

8.7.2020

Antagningsresultaten publiceras

Senast nu publicerar vi resultaten. Resultaten till våra högre YH utbildningar publiceras då de är färdiga. Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

15.7.2020 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina betygskopior vara uppladdade på ansökningsblanketten. 
  • Senast nu skall kopior på dina arbetsintyg vara uppladdade på ansökningsblanketten.

Hösten 2020

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats får du mera information om studiestarten per e-post!

Skriftlig inlämningsuppgift

Information om urvalsmetoden publiceras senare.