Skip to main content

Masterutbildning

Hälsofrämjande

Fördjupa dina kunskaper inom hälsofrämjande ledarskap och ta dig an framtidens expertuppgifter

Ansök till

Utbildningen inom
Hälsofrämjande

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen i Hälsofrämjande, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprovet och förhandslitteraturen.

Mer detaljerad information om hur ansökan och antagning går till på Arcada har vi samlat i ansökningsavsnittet. Där kan du läsa mer om att söka till våra utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi, se alla viktiga datum för din ansökan och hitta mer information om t.ex. behörighet, antagningsgrunder och vilka dokument du förväntas skicka in i samband med din ansökan. Du hittar också en mer utförlig steg för steg-guide som är bra att ha som utgångspunkt.

Ansökan till Arcadas masterutbildningar.
Ansökan steg för steg.

Ansökan steg för steg

18.3.2020

Gemensam ansökan börjar

Ansökan till examensutbildningen börjar 18.3. Du gör din ansökan via studieinfo.fi. 

20.3.2020

Skritflig inlämningsuppgift publiceras

Den 20.3 publicerar vi instruktioner för den skriftliga inlämningsuppgiften som antagningen baserar sig på.  Alla behöriga sökande är välkomna att lämna in den skriftliga inlämningsuppgiften, d.v.s. om du har en lämplig examen och uppfyller kravet på minst 24 månaders arbetserfarenhet innan 31.7.2019. Du lämnar in uppgiften genom att ladda upp den på din ansökningsblankett senast 20.4. klockan 15:00

1.4.2020 kl. 15.00

Ansökningsperioden för gemensam ansökan tar slut

  • Senast nu måste du ha skickat in din ansökan via studieinfo.fi.

20.4.2020 kl. 15:00

Deadline för att lämna in den skriftliga inlämningsuppgiften

Senast nu ska du ha lämnat in din inlämningsuppgift.

15.7.2020

Antagningsresultaten publiceras

Senast nu publicerar vi resultaten. Resultaten till våra högre YH utbildningar publiceras då de är färdiga. Du får ett meddelande via studieinfo som berättar om du fått en studieplats. Vi publicerar även resultaten på arcada.fi

22.7.2020 kl. 15.00

Sista dagen att ta emot studieplatsen & kontroll av betyg

  • Sista dagen att ta emot studieplatsen och göra läsårsanmälan.
  • Senast nu skall dina betygskopior vara uppladdade på ansökningsblanketten. 
  • Senast nu skall kopior på dina arbetsintyg vara uppladdade på ansökningsblanketten.

Hösten 2020

Studierna börjar

Då du tagit emot din studieplats får du mera information om studiestarten per e-post!

Skriftlig inlämningsuppgift

Genom att klicka på länkarna nedan hittar du instruktioner för den skriftliga inlämningsuppgiften samt förhandslitteraturen:

Sista inlämningsdatum för den skriftliga inlämningsuppgiften är: 20.4.2020 klockan 15:00 finsk tid. Du lämnar in uppgiften genom att ladda upp den på din ansökningsblankett.

Instruktioner för skriftlig inlämningsuppgift hittar du här.

Förhandslitteratur:

1.Ander m.fl. 2011. Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. Högskolan i Borås. Vetenskap för profession. Rapport nr 18, 2011.
Hittas på adressen: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A883896&dswid=-9709

2. Lindberg, M. 2018. Inkluderande forskning och innovation.
Hittas på adressen: https://formas.se/analys-och-resultat/publikationer/2018-12-23-inkluderande-forskning-och-innovation.html

3. Bate P & Robert G. Experience-based design: from redesigning the system around the patient to co-designing services with the patient. Qual Saf Health Care 2006;15:307–310.
Hittas på adressen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2565809/