Skip to main content

Masterutbildning

Hälsofrämjande

Fördjupa dina kunskaper inom hälsofrämjande ledarskap och ta dig an framtidens expertuppgifter

Examensbenämning

Barnmorska (högre YH), Ergoterapeut (högre YH), Fysioterapeut (högre YH), Förstavårdare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Idrottsinstruktör (högre YH), Sjukskötare (högre YH), Socionom (högre YH)

Nivå

Master

Studietid

3 år

Omfattning

90 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen inom hälsofrämjande är svenskspråkig.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Hälsofrämjande och hälsofrämjande ledarskap är områden på frammarsch. Arbetsmarknaden har allt mer insett värdet av duktiga arbetsgivare och arbetstagare som med brinnande energi och riktig arbetsglädje orkar arbeta fram till pensionsdagen. Utbildningen inom hälsofrämjande på Arcada ger dig värdefulla kompetenser att ta dig an ledarskaps- och expertuppgifter inom just din bransch.


Främjande av hälsa är ett centralt mål i all aktuell hälsopolitik och genomsyrar samhället på flera plan. Hälsofrämjande är ett mångprofessionellt område som innefattar alla samhällssektorer, t.ex. boendemiljö, trafik, utbildning, idrott, kultur, social- och hälsovård. Som student får du färdigheter att arbeta med och utvärdera hälsofrämjande utvecklingsprojekt i arbetslivet, olika former av livsstilsinterventioner, samt kompetens för sådana arbeten där din förmåga till ledarskap och teamarbete sätts på prov.  

Samarbete med arbetslivet och den mångprofessionella studentgruppen ger dig en bild av hälsofrämjandets möjligheter inom olika områden och på olika nivåer. Utbildningen ger dig också möjligheten att fördjupa dig i hälsofrämjande aspekter som är relevanta för din egen arbetsplats.
Masterutbildningen riktar sig till utexaminerade inom social- och hälsovård samt idrott, såsom barnmorskor, ergoterapeuter, fysioterapeuter, geronomer, hälsovårdare, idrottsinstruktörer, sjukskötare, förstavårdare och socionomer. 

Studierna genomförs i sin helhet som onlinestudier. Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Det här innebär att det är en spännande möjlighet för dig som vill studera vid sidan om ett heltidsarbete.

Ansök till utbildningen

Ansök till masterutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

10 nybörjarplatser!

Ansökk

Andra utbildningsalternativ

Kurser på masternivå

Vill du fördjupa din kompetens inom ett specifikt ämne? Arcada erbjuder kurser på masternivå genom Öppna YH. Läs mer

Specialiseringsstudier

Vi erbjuder även små flexibla studiepaket i form av specialiseringsstudier. Paketen består vanligtvis av 3–6 kurser och ger dig kompetenser som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Läs mer

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

  • Du får fördjupad kunskap om individuella, sociala och miljömässiga faktorer som påverkar människans hälsa i olika skeden av livet
  • Förmågan att utveckla den egna och andras hälsomedvetenhet (health literacy) och empowerment
  • Beredskap att utveckla och implementera god hälsofrämjande praxis inom den offentliga och privata sektorn samt inom tredje och fjärde sektorn
  • Fördjupade kunskaper inom hälsofrämjande ledarskap
  • Att initiera, färdigställa och leda forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt

Vad du kan arbeta som

Som utexaminerad kan du fungera som expert i hälsofrämjande på olika arenor såsom arbetsplatser, organisationer och kommuner och i mångprofessionellt och intersektoriellt samarbete.

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Vivi Salonen

Har studerat hälsofrämjande

- Förebyggande vårdarbete handlar dels om vad som är bra för klienterna och dels om en ekonomisk inbesparing för samhället, så det är inte så märkligt att det är ett område som är på frammarsch i Finland.

Forskning, utveckling och innovation under studietiden

Forskning, utveckling och innovation (FUI) är en daglig verksamhetsform som starkt integreras i undervisningen. FUI–verksamheten är en drivande kraft i all kunskapsutveckling inom högskolan. Undervisningen i Arcada är forskningsbaserad och högskolan har ett allmänt uppdrag att sprida kunskap i samhället. Studenterna knyts till FUI–verksamheten bl.a. genom uppdrag i projekt som bedrivs av personalen. Masterarbeten och olika projekt är en del av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Studenterna har en aktiv roll i denna verksamhet bl.a. genom arbetslivskontakter och det samarbete som skapas inom ramen för utvecklingen av kunskap och kompetens i arbetslivet. Studerande som avlägger högre yrkeshögskoleexamen är starkt involverade i Arcadas olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Profilera dina studier

Inom ramen för Mastersarbetet har den studerande möjlighet att profilera sina studier enligt eget intresseområde. Mastersarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som är förankrade i specifika problem i den praktiska verksamheten inom hälsofrämjande. 

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med över 750 studenter. Institutionen är en central utbildare inom idrott, social- och hälsovård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Avatar

Annikki Arola

Utbildningsansvarig

+358 294 282 822

Carina Kiukas

Prefekt

+358 294 282 536